Zpravodaj Litomyšle je plný originálních nápadů. Podívejte se na krajského vítěze

V rámci soutěže Radniční listy roku 2021 jsme podrobně zkoumali jedenáct tištěných zpravodajů velkých měst (nad 10 tisíc obyvatel) Pardubickéhokraje. Výsledek? Nejlepším zpravodajem je Lilie, které vydává město Litomyšl. Rozhodování bylo tentokrát velmi složité a těsné - velmi kvalitní periodika vychází i v Pardubicích, Svitavách, Chrudimi a dalších městech. Čím nás tedy nejvíce zaujala Lilie, tedy zpravodaj Litomyšle? Jako vždy přinášíme podrobný rozbor. 

1. místo: Město Litomyšl

Lilie, 49 bodů z 50

Zpravodaj Lilie je na české scéně radničních listů svým způsobem unikát. Už 15 let totiž vychází v takřka nezměněné grafické podobě. Zatímco jiné zpravodaje stíhají změnit grafiku i každé dva roky, Litomyšl mění jen drobné detaily. Právě díky drobným typografickým a grafickým faceliftům ale Lilie nezastarává a drží tempo s dobou. 

Pojmenování zpravodaje vychází z podoby městského znaku, kde se už po staletí nachází právě bílá lilie. Zpravodaj vychází každý měsíc v nákladu 5 tisíc kusů, distribuován je zdarma do schránek obyvatel. 

Přestože grafický návrh je poměrně konzervativní a nepouští se do výstředností, je velmi vydařený a přehledný. Barevné provedení je vínovo-černé, což je opět jeden z tradičních neměnných prvků. Všechny fotografie vždy byly a jsou černobílé, přestože grafické prvky jsou vínové, či chcete-li červené. Jedná se tedy čistě o rozhodnutí designové, nikoli snahu o finanční úsporu. Nutno uznat, že v tomto typu designu má černobílá fotografie své opodstatnění. 

Z obsahu i odděleného účtu na sociálních sítích je patrné, že zpravodaj si udržuje do určité míry jakousi obsahovou nezávislost a svobodu, byť samozřejmě největší prostor (například co do počtu citací) dostává starosta města a skladba témat vychází zejmén z agendy místní radnice. Přesto obsah skutečně působí velmi vyváženě. 

Co považujeme se skutečně mimořádně vydařené, je nejen textové zpracování obsahu a volbu zajímavých témat, ale především velmi originální nápady, které se objevují napříč každým vydáním. Zpravodaj vytváří vlastní infografiky, QR kódy, infoboxy, a to vždy v jednotném designu. Zajímavé je - a bohužel i v mnohem větších městech málokdy vídané - že město používá sjednocené typografické postupy. Stejným písmem jsou psány jak titulky ve zpravodaji, tak například názvy rubrik webových stránek města. Přitom Litomyšl je v kategorii této kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel jen o dvě stovky osob nad spodní hranicí tohoto kritéria - eviduje okolo 10200 obyvatel. Ze všech jedenácti měst Pardubického kraje poráží i mnohem větší města především originalitou a jednotností. 

(úvodní foto: Litomyšl - Město pro lidi)

Kritérium
Grafické zpracování
Texty
Obálka/titulní strana
Kvalita fotografií
Rozsah
Originalita a rozmanitost obsahu
Přiměřenost citací a fotek politiků
Praktičnost informací
Edukativní obsah
Zábavní obsah

Body 
10 (10)
10 (10)
5 (5)
5 (5)
3 (3)
5 (5)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
2 (3)

titulní strana

ukázka sazby

ukázka sazby