Mladá Fronta Dnes

28.07.2020
Soutěž má tři kategorie podle počtu obyvatel. Vítězové jednotlivých kategorií za Středočeský kraj jsou Kladno, Bystřice a Tuchoměřice. Na medailových příčkách skončil i Kolín, Nymburk, Líbeznice, Velké Popovice, Zaječov a Hlásná Třebáň. "Středočeský kraj je specifický tím, že většina radnic si může dovolit investovat do radničních listů vyšší prostředky než v jiných regionech. Na kvalitě se to odráží, vychází zde velmi kvalitní radniční listy i na úrovni malých obcí. Ostatně v největší kategorii nad 10 tisíc obyvatel se umístilo na druhém místě Kladno," zhodnotil Vít Novák ze spolku Kvalikom. Porota v soutěži hodnotila kromě textů i vzhled radničních listů – grafické zpracování, kvalitu fotografií či užitečnost informací.

5plus2

31.07.2020

(...) Ve Středočeském kraji se zapojilo 32 účastníků. Soutěž má tři kategorie podle počtu obyvatel. Vítězové jednotlivých kategorií za Středočeský kraj jsou Kladno, Bystřice a Tuchoměřice. Na medailových příčkách skončil i Kolín, Nymburk, Líbeznice, Velké Popovice, Zaječov a Hlásná Třebáň. "Středočeský kraj je specifický tím, že většina radnic si může dovolit investovat do radničních listů vyšší prostředky než v jiných regionech. Na kvalitě se to odráží, vychází zde velmi kvalitní radniční listy i na úrovni malých obcí. Ostatně v největší kategorii nad 10 tisíc obyvatel se umístilo na druhém místě středočeské Kladno," zhodnotil Vít Novák ze spolku Kvalikom. Porota v této soutěži hodnotila kromě textů i vzhled radničních listů – grafické zpracování, kvalitu fotografií či užitečnost informací. "Zpravodaj přináší výrazně nadprůměrné množství informací týkajících se činnosti radnice. Přináší ekonomické přehledy rozpočtu, rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání s městským majetkem, informace o výběrových řízeních, o plánovaných investicích a podobně. To zdaleka není vždy a všude automatické. Některé zpravodaje sklouzávají do podoby lehkých zpráv o tom, kde se konala kulturní či sportovní akce, omezují se na zprávy o činnosti místních spolků či školských zařízení, což sice může být považováno za čtenářsky atraktivní, ale z hlediska transparentnosti činnosti politického vedení města i úřednického aparátu to příliš hodnotné informace nejsou.


Městská čát Praha 5

01.07.2020
Pětka před několika týdny zvítězila v pražském kole. Podle Kvalikomu "v mnoha ohledech vyniká a převyšuje ostatní svou obsahovou kvalitou". Nicméně ani v Praze nejsou rozdíly příliš velké. Pořadatel soutěže u Pětky vyzdvihuje moderní grafické zpracování obsahu, určité připomínky měl pouze k obálce. "Úprava obsahu by mnohdy měla fungovat jako inspirace pro mnohé ostatní radnice. Je hravá, originální, zábavná, vzhledem k typu papíru volí příjemné pastelové barvy. Fonty jsou volené vkusně," uvádí se v hodnocení. Kvalikom rovněž oceňuje vysoký počet zajímavých rubrik, magazín se podle něj snaží i některá méně čtenářsky atraktivní témata pojmout tak, aby lákala ke čtení. Články jsou psány z hlediska novinářských postupů kvalitně, obsahují citace, jsou čtivé a poutavé.

Plzeň.cz

28.06.2020
Prestižní ocenění v soutěži Radniční listy roku 2020 získal čtvrtý plzeňský obvod. Obecní zpravodaj Doubravecké listy, který
doubravecká radnice vydává, zvítězil v kategorii velkých měst v rámci Plzeňského kraje. V celostátním kole pak skončil na 15. místě,
když získal 46 z celkem 50 bodů. Umístil se tak pouhý bod za třetí příčkou.

Statutární město Kladno

24.06.2020
Zpravodaj města Kladna se umístil na 2. místě v celorepublikové soutěži nejkvalitnější radniční listy, a to ve velmi silné konkurenci největších českých měst, tedy v kategorii sídel nad 10 tisíc obyvatel. Ve Středočeském kraji získal dokonce zlatou příčku a prvenství v celonárodním kole radničnímu měsíčníku „Kladno“ uniklo jen o vlásek. Obdržel totiž od poroty stejný počet bodů jako první Olomoucké listy. Organizátorem soutěže je Kvalikom, z. s.

Statutární město Olomouc

22.06.2020

Olomoucké listy nejlepším radničním zpravodajem v republice

První místo v kategorii zpravodajů velkých měst obsadily Olomoucké listy. Soutěž radničních zpravodajů organizoval Kvalikom, z. s. – spolek zaměřený na posuzování kvality komunikace úřadů s veřejností.

Ve své kategorii porazily Olomoucké listy dalších 56 účastníků. „Rozhodování bylo těsné a obtížné. Vítězem se nakonec stal velmi originální zpravodaj Olomoucké listy, následovaný měsíčníkem Kladno. Trojici uzavírá měsíčník Pětka," uvedl za šestičlennou porotu odborníků její předseda Zdeněk Novák.


Chomutovský deník

09.06.2020
ÚSPĚCH. Chomutov zabodoval v celonárodní soutěži o nejlepší facebookový profil měst a obcí. V kategorii měst nad deset tisíc obyvatel vybojoval prvenství. Odbornou porotu zaujal díky výborné práci s textem, kvalitě poskytovaných informací a hlavně skvělému zpracování videí. Ve stejné kategorii bylo posuzováno dalších 25 měst, Kadaň v ní získala 6. místo. Soutěž vyhlásil spolek
Kvalikom , který sleduje a oceňuje komunikaci úřadů a firem s veřejností.

REGION OPAVSKO

09.06.2020
V soutěži Zlatý lajk bodovala facebooková stránka Hlučína. Mezi facebookovými stránkami obcí a měst na Opavsku je nejlepší, v rámci kraje obsadila druhé místo. Zlatý lajk je nová národní soutěž, kterou vyhlásil spolek Kvalikom . Ten se zaměřuje na veřejnou správu a její komunikaci s veřejností. "O digitalizaci státní správy se mluví v mnoha souvislostech. Stále více obcí, krajských úřadů a ministerstev spravuje profily na sociálních sítích. Naším cílem je odměnit ty, kteří ke komunikaci na sociálních sítích přistupují poctivě, inovativně a moderně," uvádí organizátoři soutěže. 

Břeclavský deník

06.06.2020
Vítězem prvního ročníku celostátní soutěže Zlatý lajk 2020 o nejlepší facebookové stránky veřejné instituce se staly oficiální facebookové stránky Město Hustopeče. "Město Hustopeče je v letošním roce jednoznačným vítězem v kategorii měst a obcí od dvou do deseti tisíc obyvatel. A to za způsob, jak moderně, pečlivě a kreativně pracuje se svou stránkou na facebooku. Využívá
nejen téměř všechny dostupné funkce," zdůvodnili porotci soutěže z pořádajícího nezávislého spolku Kvalikom .

5plus2

05.06.2020
CHOMUTOV / Nejlepší facebookový profil v Česku v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel má Chomutov. Severočeské město vyhrálo 1.
ročník soutěže Zlatý lajk, již pořádá spolek Kvalikom . Šestičlenná porota se při svém hodnocení zaměřovala na práci s fotografiemi
a videem, textem, celkový vzhled profilů či na frekvenci zveřejňování jednotlivých příspěvků. "Komunikaci, nejen na sociálních sítích,
věnujeme v posledních letech zvýšenou pozornost. Ocenění je odměnou pro všechny, kteří se na správě těchto kanálů podílí a také
výzvou, abychom pokračovali a dál komunikaci posouvali na vyšší úroveň,” uvedl náměstek primátora David Dinda.

Starosta Jan Grolich

04.06.2020

Vyhráli jsme celostátní soutěž Radniční listy roku 2020

"Velatický zpravodaj považujeme za úkaz, který se naprosto vymyká našim měřítkům. V mnoha ohledech jej považujeme za vůbec nejlepší v zemi nehledě na velikostní kategorie."


Deník Právo

04.06.2020
Město Chomutov získalo v soutěži facebookových stránek měst a obcí ocenění pro nejlepší profi l v Česku v kategorii měst nad deset
tisíc obyvatel. "Komunikaci, nejen na sociálních sítích, věnujeme v posledních letech zvýšenou pozornost. Ocenění je odměnou pro
všechny, kteří se na správě těchto kanálů podílí, a také výzvou, abychom komunikaci posouvali na vyšší úroveň," říká náměstek
primátora David Dinda. Soutěž Zlatý lajk vyhlašuje a organizuje nezávislý spolek Kvalikom , který se zaměřuje na efektivitu komunikace veřejné správy s
veřejností.
 

Statutární město Hradec Králové

03.06.2020
Historicky první ročník soutěže Zlatý lajk zná jména vítězů ve všech kategoriích. Jsou jimi Chomutov v kategorii měst nad 10 tisíc
obyvatel, které se zúčastnilo 26 měst. V prostřední kategorii obcí a měst od 2 do 10 tisíc obyvatel zvítězily Hustopeče a mezi obcemi
do 2 tisíc obyvatel nejvíce bodovala Ratiboř. Celonárodní soutěž pořádala společnost Kvalikom .

Deník.cz

29.05.2020
Soutěž Zlatý lajk vyhlašuje a organizuje nezávislý spolek Kvalikom , který se zaměřuje na efektivitu komunikace veřejné správy s veřejností, vyhlašuje také další soutěže a objektivně hodnotí například radniční zpravodaje vydávané českými obcemi. Chomutov soutěžil v kategorii měst nad deset tisíc obyvatel a postoupil z prvního místa v okresním i krajském kolem do kola celorepublikového, kde byl spolu s dalšími pětadvaceti městy hodnocen odbornou porotu, která je složena z expertů daného odvětví. Největší pochvalu dostal Chomutov za tvorbu videí. "Chomutovská stránka porotu zaujala zejména dlouhodobě skvělou prací s videi. S nimi je pracováno perfektně, zlepšit se toho mnoho nedá. Grafické prvky sladěné s logem a fontem, které město používá.
Záběry jsou velmi kvalitní, střih je skvělý, volená hudba není rušivá. Přesně tento typ videí od měst očekáváme," píše odborná
porota společnosti Kvalikom.
 

Český rozhlas Sever

29.05.2020
Jiří ZEMAN, moderátor
Město Chomutov získalo v soutěži facebookových stránek měst a obcí ocenění za nejlepší profil v České republice v kategorii měst
nad 10 000 obyvatel. Profil porotu zaujal výbornou prací s textem, kvalitou poskytovaných informací a zpracováním videí. V tiskové
zprávě o tom dnes informovala mluvčí města Denisa Špeilová. Soutěž Zlatý lajk vyhlašuje a organizuje nezávislý spolek Kvalikom .
Chomutov se utkal s dalšími 25 městy.

Mladá fronta Dnes

29.05.2020
Nejlepší facebookový profil v Česku v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel má Chomutov. Severočeské město vyhrálo 1. ročník soutěže Zlatý lajk, již pořádá spolek Kvalikom . Šestičlenná porota se při svém hodnocení zaměřovala na práci s fotografiemi a videem, textem, celkový vzhled profilů či na frekvenci zveřejňování jednotlivých příspěvků.

Městská část Březineves

26.05.2020

Facebookové stránky Březiněvsi byly v soutěži Zlatý lajk odbornou porotou vyhlášeny jako třetí nejlepší v republice v kategorii obcí a městských částí do 2 tisíc obyvatel.

Máme radost a děkujeme, že nás sledujete!

Jsme tu pro vás.


Město Chomutov

28.05.2020
Město Chomutov získalo v soutěži facebookových stránek měst a obcí ocenění nejlepší facebookový profil v Česku v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel. Chomutov zaujal hned několika aspekty – výbornou prací s textem, kvalitou
poskytovaných informací nebo zpracováním videí. Soutěž Zlatý lajk vyhlašuje a organizuje nezávislý spolek Kvalikom , který se zaměřuje na efektivitu komunikace veřejné správy s veřejností, vyhlašuje také další soutěže a objektivně hodnotí například radniční zpravodaje vydávané českými obcemi. Chomutov soutěžil v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel a postoupil z 1. místa v okresním i krajském kolem do kola celorepublikového, kde byl spolu s dalšími pětadvaceti městy hodnocen odbornou porotu, která je složena z expertů daného odvětví.

Břeclavský deník

Hustopeče – Vítězem prvního ročníku celostátní soutěže Zlatý lajk 2020 o nejlepší facebookové stránky veřejné instituce v kategorii
měst do deseti tisíc obyvatel se staly oficiální facebookové stránky Město Hustopeče. "Město Hustopeče je v letošním roce
jednoznačným vítězem v kategorii měst a obcí od dvou do deseti tisíc obyvatel. A to za způsob, jak moderně, pečlivě a kreativně
pracuje se svou stránkou na facebooku. Využívá nejen téměř všechny dostupné funkce, ale činí tak velmi efektivně a od obyvatel
města za to sklízí zaslouženou pochvalu," zdůvodnili porotci soutěže z pořádajícího nezávislého spolku Kvalikom .
22.05.2020

Město Hustopeče

21.05.2020
"Město Hustopeče je v letošním roce jednoznačným vítězem v kategorii měst a obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel, a to za způsob, jak moderně, pečlivě a kreativně pracuje se svou stránkou na Facebooku. Využívá nejen téměř všechny dostupné funkce, ale činí tak velmi efektivně a od obyvatel města za to sklízí zaslouženou pochvalu." Těmito slovy začíná oficiální zpráva a zdůvodnění vítězství Města Hustopeče v prvním ročníku celostátní soutěže o nejlepší facebookové stránky veřejné instituce v kategorii měst do 10 tisíc obyvatel, kam jsme postoupili z první místa v okresu i kraji. A kdo stojí za úspěchem facebookových stránek a také dalších informačních kanálů města, jakými jsou Youtube reportáže, kabelové vysílání, Instagram, Hustopečský magazín a Hustopečské listy? 

Město Jihlava

18.05.2020
Účet města Jihlavy skončil v soutěží Zlatý lajk 2020 na osmém místě v kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel. V krajském a okresním kole
je jihlavský facebook nejlepší na Vysočině. V celorepublikovém kole soutěže Zlatý lajk obsadil facebookový účet města Jihlavy osmé místo. Prvního ročníku soutěže pořádané spolkem Kvalikom se zúčastnilo 59 měst a obcí a v kategorii nad 10 tisíc obyvatel soutěžilo se svým facebookem 26 měst.
Na jihlavské sociální síti porotci ocenili výbornou práci s textem, jednotné grafické prvky i mimořádně kvalitní fotografie. Body Jihlava
naopak ztratila kvůli mírně snížené interakci v komentářích a kvalitě videí, která se podle nich ale průběžně zlepšuje.

Novojičínský deník

18.05.2020
Zlatý lajk – tak se jmenuje nová celonárodní soutěž, kterou vyhlašuje spolek Kvalikom . Hned v prvním ročníku solidně zabodovalo město Bílovec. Soutěž si klade za cíl odměnit české obce, krajské úřady i ministerstva, kteří dělají hodně pro to, aby s nimi občan mohl komunikovat moderním způsobem a elektronicky. Hodnocení se řídí danými kritérii a vyhlášeny jsou kategorie, které zahrnují různé druhy veřejných institucí. Výsledky stanovuje odborná porota, aby vše bylo co nejtransparentnější. V soutěži Zlatý lajk o nejlepší propagaci a informovanost pomocí sociálních sítí město Bílovec získalo v okresním a krajském kole 1. místo, v celorepublikovém kole 3. místo.

Městys Okříšky

17.05.2020
Začátkem letošního roku byla rada městyse oslovená společnosti Kvalikom , která vyhlásil a dvě nové soutěže: Radniční listy roku,
zaměřenou na městské a obecní noviny či zpravodaje a Zlatý lajk, ta má hodnotit facebookové profily. Radní rozhodli přihlásit se do
obou soutěží, abychom mohli porovnat naše zpravodajské kanály s "konkurencí" a zjistit, v čem se dá komunikace s veřejností ještě
zlepšit.

Mladá fronta Dnes

16.05.2020
Organizace Kvalikom , která oceňuje komunikaci úřadů s veřejností a pořádá soutěž Zlatý lajk 2020, zaměřenou na sociální sítě, vyhodnotila facebookový profil Skutče jako jedenáctý nejlepší v České republice. Z okresního a krajského kola postoupil Facebook města vždy z prvního místa. Odborná porota pozitivně hodnotila grafické prvky a komunikaci v době současné koronavirové krize, a to včetně videí. Ocenila také vysokou míru interakce, tedy to, že radnice odpovídá i na negativní komentáře.

Obec Ratiboř

15.05.2020
Zúčastnili jsme se soutěže ZLATÝ LAJK, kde jsme přes okresní a krajské kolo postoupili do celostátního finále. V kategorii Obce do 2 tisíc obyvatel jsme získali 1. místo.

Město Skuteč

14.05.2020
Nedávno jsme informovali o umístění Skutečských novin v soutěži Radniční listy 2020. Organizace Kvalikom , která oceňuje komunikaci úřadů s veřejností, pořádá také soutěž Zlatý lajk 2020, zaměřenou na sociální sítě.
A jak jsme dopadli v tomto případě?
1. místo v okrese Chrudim
1. místo v Pardubickém kraji
1. místo v celorepublikovém kole
Z umístění máme obrovskou radost a s hodnocením a zpětnou vazbou budeme nadále pracovat

Týdeník Domažlicko

15.04.2020
Holýšov – Holýšovský zpravodaj opět zabodoval v soutěži. Již v prvním čtvrtletí tohoto roku se místním zpravodajským listům
povedlo uspět v okresním kole celonárodní soutěže Radniční listy roku, kterou organizuje společnost Kvalikom z.s. Se zlatou
medailí opustil Holýšovský zpravodaj i krajské kolo a postupuje dál. Obstál tak v kategorii určené obcím od 2 do 10 tisíc obyvatel.
Listy teď čeká celostátní kolo se slavnostním vyhlášením. To se mělo uskutečnit 15. dubna na Pražském hradě. Ovšem současná
situace nedovoluje něco takového podniknout. V současné době se zatím o náhradním termínu nehovoří. I tak je na své výkony i
podporu z lidu redakční rada náležitě hrdá. (kůt)

denik.cz

12.04.2020
Holýšovský zpravodaj opět zabodoval v soutěži. Již v prvním čtvrtletí tohoto roku se místním zpravodajským listům povedlo uspět v
okresním kole celonárodní soutěže Radniční listy roku, kterou organizuje společnost Kvalikom z.s. "Se zlatou medailí opustil Holýšovský zpravodaj i krajské kolo a postupuje dál. Obstál tak v kategorii určené obcím od 2 do 10 tisíc obyvatel. Listy teď čeká celostátní kolo se slavnostním vyhlášením. To se mělo uskutečnit 15. dubna na Pražském hradě. Ovšem současná situace nedovoluje něco takového podniknout.

Blovické noviny

20.03.2020
Jak jsme avizovali, přihlásili jsme se do soutěže o nejlepší Radniční listy roku a do soutěže komunikace na sociálních sítích Zlatý lajk.
Ankety vyhlásila nezisková společnost Kvalikom . V kategorii obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel postupují Blovické noviny do krajského
kola z druhého místa v rámci okresu Plzeň-jih. U facebooku města jsme ještě úspěšnější, zde postupujeme do krajského kola z
prvního místa v okrese!

Týdeník Domažlicko

11.03.2020
Holýšov – Místní zpravodajské listy sklízí úspěchy, konkrétně v celonárodní soutěži Radniční listy roku, kterou organizuje společnost
Kvalikom z.s. Redakční tým Holýšovského zpravodaje se do soutěže přihlásil zhruba před měsícem. Do vyhodnocení okresního
kola zaslali tři poslední čísla a sítem na úrovni okresu prozatím uspěli. Prvenství okresní úrovně poslalo zpravodaj do krajského kola.
V každé úrovni soutěže se kromě prvních třech míst hodnotí například kreativita, grafické zpracování, kvalita textů, objektivita ale i
fotografie. Jednotlivá kritéria se hodnotí body od 1 do 10, kdy nejlepší hodnota je deset bodů. Vyhodnocení krajského kola bude v
průběhu března a celostátního kola pak 15. dubna.

Blovické noviny

28.02.2020
Přihlásili jsme se do soutěže o nejlepší Radniční listy roku a do soutěže komunikace na sociálních sítích Zlatý lajk. Ankety vyhlašuje
nezisková společnost Kvalikom na okresní, krajské i celostátní úrovni. Uvidíme, jak uspějí naše Blovické noviny a oficiální
facebookový profil města Blovice. Držte nám palce

Domažlický deník

04.03.2020
Holýšov – Místní zpravodajské listy sklízí úspěchy, konkrétně v celonárodní soutěži Radniční listy roku, kterou organizuje společnost
Kvalikom z.s. Redakční tým Holýšovského zpravodaje se do soutěže přihlásil zhruba před měsícem. Do vyhodnocení okresního
kola zaslali tři poslední čísla a sítem na úrovni okresu prozatím uspěli. Prvenství okresní úrovně poslalo zpravodaj do krajského kola.
V každé úrovni soutěže se kromě prvních třech míst hodnotí například kreativita, grafické zpracování, kvalita textů, objektivita ale i
fotografie. Jednotlivá kritéria se hodnotí body od 1 do 10, kdy nejlepší hodnota je 10 bodů. Vyhodnocení krajského kola bude v
průběhu března a celostátního kola 15. dubna.

iprima.cz

17.01.2020
Zatímco v některých obcích slouží sociální sítě pouze k turistické propagaci, jinde můžete přes Facebook nahlásit nepořádek v ulici
nebo se anketami zapojit do rozhodování o podobě náměstí. Vyplývá to z průzkumu vzorku 1200 obcí různé velikosti a počtu
obyvatel, který provedla nezisková orgnaizace Kvalikom.