Čeho chceme dosáhnout

Naším cílem je kultivovat, zlepšovat a oceňovat způsob komunikace veřejných institucích s jejími klienty. Denně se každý z nás setkává s desítkami organizací, jejichž chod a tedy i komunikace je financován z peněz daňových poplatníků. Ať už jsou to obecní a krajské úředy, ministerstva, příspěvkové organizace, více jak 200 různých úřadů státní správy. Sociální sítě, webové stránky, radniční listy, osobní kontakt, mobilní aplikace, ale i e-mailová komunikace či navigační systémy v budovách - to vše považujeme za komunikační kanály. Rádi bychom, aby české veřejné instituce tyto kanály vyžívaly profesionálně. Snažíme se jim v tom pomáhat a oceňovat ty, které jsou v tom opravdu dobré. 

Sofie Bukovská

Koordinátorka a mluvčí soutěže Zlatý lajk a Radniční listy roku. Zabývá se marketingem a komunikací veřejné správy (stáže v Bruselu, Londýně a v Maltě).

Vít Novák

Předseda spolku. Má na starosti problematiku radničních listů. Pracoval 4 roky jako tiskový mluvčí radnice MČ Praha 10, v současné době jako tiskový mluvčí Kanceláře prezidenta republiky.

Petr Kožnar

Majitel kreativního internetového studia Web Style.  Zabývá se grafikou, webovými stránkami a mobilními aplikacemi. 

Kristina Balysheva

Kristina se zaměřuje na sociální sítě a vše, co s nimi souvisí. Čerpá jak ze znalosti českého prostředi, tak ze zkušeností ze zahraničí, zejména z Francie, USA a Itálie.


Spolek Kvalikom

Kvalikom (název vychází se slov kvalita komunikace) je zapsaný spolek, který vznikl v roce 2016. Jeho předsedou je Vít Novák. Všichni jeho členové mu věnují svůj volný čas a pracují bez nároku na honorář. Spolek není příjemcem žádných grantů a dotací. Aktivní začal být spolek v roce 2019, kdy uspořádal soutěže Radniční listy roku 2020 a Zlatý lajk 2020. Do těch se zapojilo přibližně 240 obcí, měst a městských částí.