report výkonu sociální sítě

- ve spolupráci s analytickou společností Napoleon Cat
- měsíční analýza zveřejňovaných příspěvků, aktivity fanoušků, aktivity administrátorů

analýza  radničních listů

- hloubková analýza kvality radničních listů po stránce čtenářské atraktivity, objektivity, grafického zpracování, kvality fotografií, DTP, jazykové kvality a celkového dojmu