Zpravodaj, který zvedne náladu. Představujeme Rudnické listy

Rudnické noviny jsou zpravodajem obce Rudník v okrese Trutnov. V soutěži Radniční listy roku 2020 jsme zpravodaj zařadili na 5. místo v celé republice, a to v kategorii od 2 do 10 tisíc obyvatel. Vhledem k tomu, že v obci bydli jen něco málo přes 2 tisíce obyvatel, byla obec jedním z "nejmenších" účastníků této kategorie. Přesto dokázala zaujmout velmi vysokou úrovní zpracování svých radničních listů. 

Zpravodaj přináší výrazně nadprůměrné množství informací týkajících se činnosti radnice. Přináší ekonomické přehledy rozpočtu, rozhodnutí zastupitelstva, způsob nakládání s městským majetkem, informace o výběrových řízeních, o plánovaných investicích a podobně. To zdaleka není vždy a všude automatické. 

Zpravodaj není zneužívaný k propagaci politických představitelů. Zveřejňované fotografie je nezachycují nikterak často, nejsou zneužívány úvodníky k zabrání titulní strany. Grafické zpracování je přehledné a čisté. Z hlediska textů jsou noviny nadprůměrné, články jsou po stránce stylistické dobře zpracované, volba témat je velmi rozmanitá, titulky upoutávají.

Rozmanitost obsahu je dána i tím, že se na psaní článků podílí nejen redakce, ale i školská zařízení, místní spolky a organizace, případně příspěvkové organizac. To ale není vždy automatické a značí to, že má periodikum dobré renomé a jsou mu ochotni věnovat čas nejen čtenáři, ale i autoři textů.

Zpravodaji nelze upřít jeden významný, byť těžko měřitelný faktor - ale zdaleka to není automatická vlastnost. Působí pozitivně, vesele a navozuje velmi dobrou náladu. Zejména množstvím fotografií zachycující velmi bohaté dění ve městě.

Velmi kvalitně zpracované texty o historii města, doplněné o zajímavé fotografie, texty jsou psané poutavě a mohou v obyvatelích vzbudit o historii města zájem, což je vždy pozitivní.

Obálka zpravodaje je magazínového typu, s jednou ústřední fotografií, která většinou vystihuje hlavní téma zpravodaje, případně jde o aktuální reportážní snímek. Tím, že jsou fotografie umísťované na obálku zpravidla velmi kvalitní, ostré a celkově velmi vydařené, jsou obálky velmi vydařené a dokáží upoutat na první pohled. Dojem umocňuje moderní a decentní záhlaví. Fonty jsou zde volené vhodně, městský znak je zakomponován citlivě. Barvy záhlaví jsou na pohled příjemné a jsou dobře volené i vzhledem k papíru, na který je magazín tištěn.

Grafická úprava zpravodaje je velmi moderní a příjemná, jsou voleny příjemné odstíny barev grafickým prvků i samotného záhlaví obálky, která též působí velice vkusně.

(horní foto: FB stránka Obce Rudník)