Radniční listy jsou pro Čechy důležitým zdrojem informací

Radniční listy jsou stále ještě pro velkou část obyvatel zejména menších obcí významným a nenahraditelným zdrojem informací. Tradice vydávání obecních zpravodajů je v Česku dlouhá, přičemž zdaleka ne všude ve světě jde o běžnou záležitost. Například v USA byste se na radnicích dožadovali zdejšího oběžníku zbytečně. Pro našince jsou noviny referující o místním dění naopak samozřejmostí. 

Radniční listy ve svých schránkách očekávájí a oceňují zejména lidé vyššího věku. Ti se podle našeho průzkumu provedeném dotazníkovým šetřením na malém vzorku 100 seniorů ze tří různých pražských městských částí z radničních listů chtějí rozvědět především důležité termíny a data, jako například plánované uzavření ordinací či kulturní servis. Seniory také zajímají postoje a názory vedení randice v otázkách bytové a sociální politiky. 

Naopak nežádaným obsahem je inzerce.