Praha 3 obhájila prvenství, má opět nejlepší web

Webové stránky třetí pražské městské části se i letos umístily na prvním místě mezi 32 hodnocenými weby municipalit s více jak 10 tisíc obyvateli. 

Hlavním smyslem webu Prahy 3 je od první vteřiny strávené na doméně www.praha3.cz uživatele snadno provázet k datům, která hledá či potřebuje. Hlavní důraz je kladen na jednoduchost a dohledatelnost administrativních úkonů. Web se tedy primárně zaměřuje na obyvatele městské části, až sekundárním cílem je prezentovat městskou část - to je ostatně u webu městských části či obvodů obvyklé a očekávatelné.

Hlavička je velmi jednoduchá a elegantní, kromě loga, fulltextového vyhledavače a jazykových mutací zobrazuje jednoduché menu. To, jak již bylo vysvětleno, staví na první pozici netradičně rubriku Potřebuji si vyřídit, čímž opět naznačuje, jaké je hlavní poslání webu. Vše týkající se úřadu, úředníků a různých formalit je v rubrice Úřad. Následuje rubrika Aktuálně z trojky zahrnující aktuality, radniční listy a kalendář akcí. Následují rubriky Samospráva a Kontakty. Jedná se o neobvyklou strukturu menu, ale rozhodně velmi funkční a logickou.

Web je koncipován jako landing page. Pod horním menu se nachází hlavní modul rozdělený na dvě poloviny. V levé jsou tři významné aktuality doplněné ilustračním obrázkem, který je volen s velkým citem - i ilustrační mockupové fotobankové fotografie jsou upraveny na míru, aby zapadaly do vizuální identity. Na pravé části modulu se nachází výpis položek z rubriky Potřebuji si zařídit, včetně stručného doprovodného textu u jednotlivých položek - seznam je upraven dle toho, co uživatelé hledají nejčastěji. Do výpisu jsou zakomponována tlačítka pro orientaci ve formulářích, dalších oblastech a objednání na úřad. Pod tímto modulem se nachází výpis aktualit - zde je potřeba ocenit, že je zde evidentně myšleno na to, co je při tvorbě landing page často opomíjeno - tedy že by se měly střídat textové a grafické či fotografické moduly. Je-li úvodní modul textový, výpis aktualit je plný obrázku, aby web nepůsobil nudně a přetextovaně.

Praha 3 je důkladná i při výběru obrázku k článkům, výpis aktualit tak též působí na první pohled příjemně a profesionálně (mimo jiné je to i jednotnou filtrací barev fotek). Následuje textový výpis Důležitých informací, včetně sympatické perokresby odkazující na jednu z dominant Prahy 3. Následuje slideshow s odkazy a logy projektů Prahy 3 - i zde je třeba zmínit cit pro detail, kdy každý projekt městské části má logo ve stylu vizuální identity. Na celé homepage prakticky nenajdeme jediný prvek, který by z nastaveného grafického stylu jakkoli vybočoval, a to včetně log. Následuje modul s výpisem akcí z kalendáře, který je doplněn o velkou fotografii s pohledem z dronu. Landing page je zakončena přehledem kontaktů a patičkou s odkazy na sociální sítě.

Rubrika Důležitých informací se dle našeho názoru mírně mísí s aktualitami, a možná by bylo praktičtější, kdyby tyto dvě byly sloučeny - důležité informace totiž uživatel logicky čeká i v rubrice Aktuality či Zprávy, a takto musí mít na paměti, že kromě této rubriky musí navštívit i Důležité informace. Navíc se i v Aktualitách někdy informuje například o stavebních pracích, čili uživatel je skutečně "nucen" nahlížet do obou rubrik.

Je otázkou, zda by kategorie v menu neměly zobrazovat rollovací nabídkou jednotlivé položky již po najetí kurzorem, ale tato funkce zde není - záměrem je zřejmě to, aby nový uživatel jednotlivé rubriky v menu "proklikal" a zobrazil jejich úvodní obrazovku, kde je každá rubrika stručně popsána a vysvětlena. Zároveň se po rozkliknutí zobrazí sekundární menu podbarvené kontrastní barvou.

Obsahová náplň jednotlivých rubrik hlavního menu je pojata velmi originálně. Po rozkliknutí položky v menu se zobrazí úvodní stránka, která slouží jako souhrn, představení rubriky krátkým textem a sekundárním menu na zeleném pozadí. Po rozkliknutí položky se v levém sloupci zobrazí struktura stránky, která se opět začne chovat jako landing page a přes zobrazenou strukturu je možné se na stránce snadno posouvat. Pokud si tedy rozklikneme Potřebuji si vyřídit a zvolíme Doklady a povolení, prohlížíme si nabízené možnosti a v levé časti sledujeme celkový přehled. Toto se opakuje i o další úroveň níže. Konkrétní administrativní situace jsou řešeny formou otázek a odpovědí, poskládaných tak, jak se na ně klienti úřady většinou ptají. Vše je popsáno jednoduše, nechybí kontakty na příslušné úředníky a dokumenty ke stažení. Stejným způsobem je pojat celý web - nejedná se jen o seznam různých rubrik, ale web se snaží na každé stránce vše lidsky a jednoduše vysvětlovat a popisovat. Skvěle je to vidět i například v rubrice Samospráva, která vysvětluje i samotný rozdíl mezi "úřadem" a "samosprávou".

Telefonní seznam by mohl mít možnost řazení dle jednotlivých odborů.

Webové stránky jsou dostatečně aktualizované, a to na denní bázi.

Stránka obsahuje informace o historii obce a obecné informace, které jsou sepsány poutavě a vyzdvihují zajímavosti, které návštěvníka rozhodně mohou velmi zaujmout.

Rychlost odezvy zcela optimální.

SEO optimalizace testována ve 3 vyhledavačích (Seznam, Google, Bing), s optimálními výsledky v 5 různých klíčových slovech.
Radniční web roku 2023 - municipality nad 10 tisíc obyvatel

1. MČ Praha 3
2. Město Karlovy Vary
3. Město Valašské Meziříčí