Opava, Poruba a Ostrava: Podívejte se na nejlepší Instagramy v Moravskoslezském kraji

V Moravskoslezském kraji je dvacet měst a městských obvodů s více jak 10 tisíci obyvateli. Z této dvacítky radnic je 12 na Instagramu. Všechny tyto účty jsme prozkoumali a zhodnotili v rámci soutěže Zlatý lajk. Které jsou podle nás nejlepší?

(úvodní foto - FB Město Opava)

1. místo: Statutární město Opava

@mesto.opava, 42 bodů

Opavský účet na Instagramu exceluje v kvalitě fotografií. Ty jsou na profesionální úrovni, příjemná je také jejich úprava. I když je každý snímek unikát, působí všechny příspěvky jednotně a uceleně. Snímky zároveň nejsou jednostranně zaměřené jen na architekturu či přírodu, ale zachycují i dění ve městě. Archiv příspěvků působí skutečně výjimečně vydařeně a má potenciál přilákat do města návštěvníky z celé země. 

Profil @mesto.opava by se dal ještě vylepšit. Místo fotografie na profilovém obrázku by lépe fungovalo opavské logo, které je velmi vydařené a elegantní. Práce se stories není příliš častá a obsah nepůsobí zdaleka tak elegantně, jako běžné příspěvky. Stačilo by se přitom inspirovat u měst, která v této disciplíně vynikají - Liberec, Olomouc či Kadaň. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
2
3
10
6
4
3
5
3
3

2. místo: Městský obvod PORUBA

@mestskyobvodporuba, 41 bodů

Městský obvod Poruba spravuje svůj Instagram velmi kreativně. Je dobře, že už dávno upustil od publikování všemožných grafik a vizuálů a zaměřil se čistě na kvalitní fotografie. I zde vidíme zaměření obsahu na obyvatele, nikoli na turisty, což je u účtů městských částí a obvodů pochopitelné. 

Administrátoři by si u zpravodajských fotografií, které jsou na dobré úrovni, měli stanovit určitý postup v úpravě, a toho se dlouhodobě držet - podle posledních snímků se zdá, že se to daří. Poruba se navíc zřejmě snaží jít opravdu originální cestou a vytváří originální grid, kde se střídají černobílé snímky s graficky zpracovanými zajímavostmi a barevnými reportážními momentkami. Zajímavý nápad, byť bychom zajímavosti viděli spíše jako vhodný obsah do stories, ze kterých by se dal vytvořit postupně se rozšiřující archiv. 

Profilový obrázek by možná mnohem více vynikl, kdyby byl použit tradiční "oblouk" z oficiálního loga. Za námahu by také stál archiv stories, které Poruba publikuje poměrně často a v hezkém provedení, jistě by se tak daly výběry lépe uspořádat a opatřit je i hezkými ikonkami. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
2
3
8
7
5
3
4
3
3

3. místo: Statutární město Ostrava

@fajnova_cz, 40 bodů

Účet @fajnova_cz, který už pět let intenzivně spravuje ostravský magistrát, funguje především jako efektivní zpravodajský kanál. Město jeho prostřednictvím informuje Ostravany o všem důležitém. Profil je velmi aktivní, a nelení ani followeři - míra engagementu je vysoká, administrátoři ale i tak stíhají reagovat na všechny komentáře, což je skvělé. 

Ostravský Instagram má originální profilový obrázek propagující slogan města, zajímavé je i umístění emotikonů do názvu účtu. 

Co bychom zlepšili? Práci se stories - mohlo by jich být více a celkovou úpravu by si zasloužil i archiv stories. Zveřejňovaný obsah v příspěvcích funguje sice jako zpravodajství, ale pokud by dostaly větší prostor pouze velmi kvalitní fotografie v jednotné úpravě a zpravodajství se přesunulo do stories, followeři by to určitě ocenili. Každopádně nás tento účet baví a pro Ostravany je velmi užitečný. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
3
3
7
7
5
3
2
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců