Lovosice mají novou vizuální identitu

Lovosice úspěšné zakončily soutěž na nový vizuální styl, který představuje významný krok k jednotné prezentaci města, Městského úřadu a přidružených institucí. Tato změna byla iniciována s cílem prohloubit práci na vizuálním stylu a vylepšit komunikaci s občany a návštěvníky města.

Výsledkem této soutěže je nový vizuální styl, který vytváří komplexní systém pro podporu jednotné vizuální identity Města Lovosice. Navzdory existenci loga z roku 2016 bylo jasné, že nový přístup je nezbytný pro posílení moderní vizuální identity.

Soutěž byla zrealizována ve spolupráci s renomovaným Czech designem, jehož součástí byla mediální propagace soutěže a rešerše odborných designérů a porotců. Celkové náklady v rámci spolupráce s Czechdesignem činily 70 tisíc bez DPH.

Soutěž probíhala formou otevřené výzvy, kterou zveřejnil Czech Design na svých webových stránkách. Z celkových 27 přihlášených účastníků bylo městu představeno 10 designových studií. Po konzultacích byli vybráni tři finalisté, kteří své návrhy představili před porotou z řad vedení města ale také odborných designeru. Všichni finalisté soutěžili jednotnou zakázkou za cenu 247 tisíc bez DPH. Na základě prezentací návrhů byl jednomyslně vybrán návrh od Studia Svéráz, se kterým od podzimu 2023 město Lovosice pracuje na implementaci.