Liberecký Instagram: Stories a fotky, které si zamilujete

Při hodnocení Instagramů měst nad 10 tisíc obyvatel jsme se v rámci soutěže Zlatý lajk 2021 zaměřili na pět měst Libereckého kraje. Výsledek byl jednoznačný: Liberec nejen že se svým účtem @visitliberec vládne kraji, ale nepochybně patří i mezi nejlepší sociální sítě samosprávy v celé České republice.

(úvodní foto - FB VisitLiberec)

1. místo: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

@visitliberec, 47 bodů

Od pátého největšího města v zemi jsme očekávali již opravdu profesionální přístup ke spravování sociální sítě. A zklamání se nedostavilo. Liberec pojmenoval svůj účet na Instagramu @visitliberec, ale nejedná se o typicky turisticky orientovaný projekt. Obsah láká k objevování města i místní obyvatele, protože ukazuje zajímavé detaily a vtahuje uživatele do dění kvízy a hrami. 

Profilový obrázek je zvolen skvěle. Kvalitní minimalistický design využívá skvělého loga a díky tomu, že nebyl použit celý název "Liberec", ale pouze počáteční písmeno, je profilový obrázek čitelný i v komentářích a ve feedu. Bohužel, což nás mrzí ze všeho nejvíce, není ikonkami obohacen archiv stories, který by s nimi vypadal mnohem lépe.

Grid působí jako celek velice vzhledně, a i přesto, že velká část obsahu je přejímána, daří se držet jednotnou úpravu a styl. Za poslední rok nebyl zveřejněn jediný fádní či "obyčejný" snímek - vše, co Liberec publikuje, prochází důkladným výběrem a na výsledku je to znát. Přesto máme drobnou výhradu k počtu zveřejňovaných příspěvků, kterých by mohlo být více - necelých 40 fotek ročně opravdu není na tak velké město mnoho. 

Vynikající je práce se stories, do kterých město promítá svůj grafický styl. To je málo vídané. Navíc po grafické stránce je opět vše velmi decentně a působivě zpracované. Málokteré město si dává tolik záležet na svých stories, většina je tvoří ve vestavěném editoru. Další bonus je, že jsou stories kreativní, zábavná či vtipná. 

Popisky příspěvků jsou též velmi kvalitně zpracované, byť jsou pouze v angličtině. Český turista tedy trochu ostrouhá, ale faktem je, že většina uživatelů Instagramu angličtinou vládne - a pakliže to pomůže přílivu turistů ze zahraničí, proč ne! 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
10
9
4
3
4
3
3

2. místo: Město Česká Lípa

@mestoceskalipa,  33 bodů

Českolipský Instagram je krásnou ukázkou toho, jak se dá kvalita příspěvků postupně zlepšovat až do téměř dokonalé podoby! Zatímco před více jak rokem tento profil sloužil k publikování momentek, které se kvalitou hodí spíše na Facebook, případně k různým grafickým letáčkům a bannerům, v postupem času se začal obsah precizovat a poslední příspěvky jsou už opravdu velmi vydařené. Pokud se správci budou držet tohoto trendu, bude Česká Lípa na Instagramu brzy velmi populární. 

Skvělá práce s popisky a hashtagy. Obsah je nápaditý a zaujme jak místní, tak případné zájemce o návštěvu města. 

Během hodnocení jsme bohužel nezaznamenali žádné publikované stories, profil nedisponuje ani jejich archivem. To je určitě škoda. Profilový obrázek je nevýrazný a působí ponuře, přitom Česká Lípa disponuje skvělým logem. To používá nejen jako favicon na webových stránkách, ale zcela příkladně i na Facebooku. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
3
3
7
-
5
3
3
3
3

3. místo: Statutární město Jablonec nad Nisou

@jablonecmesto,  29 bodů

Účet @jablonecmesto sází spíše na praktičnost. K tomu, aby z něj byl typicky instagramový do detailu propracovaný profil, má poměrně daleko. Může dobře sloužit obyvatelům města, kteří se zde rychle a pohodlně dozví o tom, co se ve městě děje. Správci se věnují především koronavirové situaci. K tomu máme pouze jednu poznámku - i tento druh zpravodajství se dá na Instagramu dělat s důrazem na vizuální kvalitu, jako například @mestojihlava. 

Dojem mírně snižuje používání univerzálních ilustračních obrázků, koláží s textem a grafik. Přesto věříme, že po zlepšení epidemiologické situace bude v Jablonci nad Nisou více času pohrávat si s detaily. Již nyní profil zveřejňuje kromě praktických informací i příspěvky čistě "atmosférotvorné", což je skvělé a jsou opravdu vydařené.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
3
3
5
-
3
3
3
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců