Instagram Prahy okouzluje úžasnými fotkami, daří se i Praze 3 a Praze 1

Jste Pražan a máte účet na Instagramu? Pak s velkou pravděpodobností můžete sledovat počínání na této sociální síti i radnice vaší městské části. Svou stránku tam má totiž téměř každá. V rámci soutěže Zlatý lajk 2021 jsme prozkoumali účty radnic nad 10 tisíc obyvatel. Dohromady jich bylo 16 a skutečně každý měl něco do sebe. Výběr tří nejlepších nebyl snadný. Nejlepším pražským Instagramem je podle našich kritérií magistrátní @cityofprague, následovaný Prahou 3 a Prahou 1.

(úvodní foto - FB Prague City Tourism)

1. místo: Hlavní město Praha

@cityofprague, 49 bodů

Účet @cityofprague je nejsledovanějším českým "městským" Instagramem. Sleduje ho více jak 50 tisíc followerů z celého světa. Jeho hlavním úkolem je lákat do metropole turisty, ale inspiraci k návštěvám zajímavých míst zde čerpají i sami Pražané. 

Kromě nejvyššího počtu sledujících se může účet pochlubit patrně nejkrásnějším feedem. Skladba zveřejněných fotografií je neuvěřitelně působivá. Zveřejňovány jsou opravdu mimořádně kreativní a nápadité fotky, které díky citlivé úpravě vypadají, jako by je fotil a upravoval jeden a ten samý autor - což tak ovšem není, proto zde dostávají i řadoví uživatelé se svými snímky metropole. 

Pohled na grid nás jen utvrzuje v tom, že skutečně nejlepší cesta, jak spravovat Instagram, je přísně se držet pravidla: co příspěvek, to fotka vyladěná k dokonalosti. Do feedu nepatří infografiky, bannery, reklamy, ale opravdu pouze fotografie. Dá se přitom všemožně experimentovat s kompozicí, můžeme zobrazovat architektonické krásy, reportážní momentky, snímky z dronu, zvířata, zkrátka cokoli - fotka ale musí mít nápad a příjemnou atmosféru.

Čeho si dále na účtu všímáme? Archiv stories má skvěle zpracované ikonky, za to patří administrátorům též velká pochvala. Obecně ale práce se stories není příliš častá jako u jiných velkých měst. Naopak velmi aktivní je práce se všemi ostatními formáty - Reels, IGTV a Průvodci. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
10
9
5
3
5
3
3

2. místo: Městská část Praha 3

@mcpraha3, 45 bodů

Hlavní město Praha se na sociálních sítích neliší od jiných českých měst vnitřně dělených na samostatné městské části či obvody. Je obvyklé, že magistrátní sociální sítě se více orientují na turisty a prezentaci města, zatímco městské části primárně informují své vlastní obyvatele. Obsah je tedy více reportážní a nehledí tolik na estetickou dokonalost. Praha 3 ale drží poměrně vysokou kvalitu příspěvků. Opravdu silná je ale v kvalitě formátu stories, v jejich grafickém zpracování, které vychází z nápadité a poměrně nedávno vytvořené vizuální identity, kterou se podařilo skvěle využít právě i pro obsah na sociální sítě. 

Je škoda, že Praha 3 nepřenesla vizuálně zábavnou práci i na ikonky archivu stories a že bohužel často publikuje různé grafiky i ve feedu namísto stories. Kupodivu se s tím ale setkáváme téměř u každého Instagramu pražských městských částí. 

Praha 3 odvádí na Instagramu skvělou práci.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
8
9
5
3
3
3
3

3. místo: Městská část Praha 1

@prahajedna, 41 bodů

Instagram Prahy 1 ocení obyvatelé této městské části, ale zajímavý obsah zde čeká i na turisty, kteří zpravidla míří právě do centra Prahy. Je vidět, že obsah je tvořen opravdu poctivě z terénu - najdeme zde fotky z místních podniků, různé reportážní momentky z dění na radnici a historické zajímavosti. Obsahu je zde opravdu hodně. 

Feed není vyloženě "umělecky" laděný, ale spíše praktický. Přesto mají některé fotografie velké kouzlo, například zmiňovaná série představující zdejší drobné živnostníky. Je škoda, že není intenzivněji využíván formát stories, kam by se daly přesunou všechny grafické příspěvky a udržet si tak pozornost followerů. Nikdy ale není pozdě začít. Každopádně kdo má rád historickou Prahu, tento účet vám umožní proniknout opravdu hluboko do jejího fungování a zdejšího života - protože Praha 1 není jen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. Účet @prahajedna to respektuje a i díky tomu je v poměru k počtu obyvatel hojně sledovaný. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
2
2
8
6
5
3
4
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců