Bílovice nad Svitavou první v soutěži radničních listů. Prvotřídní grafika, obálky i texty

Vítězem letošního souboje radničních periodik obcí a měst od 2 do 10 tisíc obyvatel, tedy prostřední ze tří “váhových” kategorií zúčastněných municipalit, je Bílovický zpravodaj. 

Bílovice nad Svitavou jsou obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Bílovický zpravodaj vydává zastupitelstvo obce 4x ročně. Byť se nedochovaly, vycházely zde obecní tištěné noviny již v roce 1939. V novodobé historii byl přelomový rok 2006, kdy zpravodaj prošel výrazným redesignem. Mimochodem, historii bílovického tištěného periodika si můžete názorně připomenout v jeho on-line archivu, který sahá až do roku 1973.

Další velká změna, takřka do současné podoby, se uskutečnila okolo roku 2017. Od té doby probíhají dílčí drobné úpravy, které z Bílovického zpravodaje učinily opravdu vyladěné periodikum. 

V čem konkrétně tak vyniká? Je to kombinace několika faktorů. Vše začíná opravdu mimořádně zdařilými obálkami, které v letošní várce hodnocených zpravodajů neměly konkurenci napříč všemi kategoriemi. Pokud jde o grafické zpracování obálky, je zpravodaj letos zřejmě opravdu nejlepší ze všech hodnocených, a to i mezi velkými městy. Každá obálka zpravodaje využívá originální digitální ilustrace. Celkově je obálka velmi vkusná, vždy originální, přitom ale v jednotném stylu. 

Velkou předností zpravodaje jsou fonty. Velmi se hodí k celkovému pojetí magazínu, který je laděn do odlehčené příjemné volnočasové formy. Font není težkopádný, titulky díky němu ještě lépe vynikají a zapadají do layotu. Další předností jsou barvy. Každé číslo je laděné do určité barvy, přičemž uvnitř se pracuje s jejími odstíny. Grafik volí postup, kdy nechává velmi vyniknout barvu grafiky, i za cenu odbarvení fotografií, aby barvu grafiky nepřehlušovaly. To pomáhá udržet decentnost. 

Doporučujeme k prohlédnutí všechna letošní čísla, mohou fungovat jako dobrá inspirace a názorná ukázka toho, jak kvalitně lze pracovat s grafickou úpravou zpravodaje i (na počet obyvatel) malé obce. 

Co se týká obsahu, je veden redaktorem Pavlem Kováčem. Na textech se ale podílí široká škála autorů, a to i externích, specializujících se na určitá témata, i lifestylová, odborná, ale velmi čtivě pojatá. Zpravodaj klade důraz na kompletní informování o usneseních rady i zastupitelstva, a to opět velmi přehlednou formou. Kvalita doprovodných fotografií je velmi vysoká. 

Každé číslo zpravodaje je zaměřené na určité téma, kterému se věnuje do hloubky. Zároveň zpravodaj informuje o veškerém dění v obci. Nechybí zde zábavné rubriky, jako kvíz či pravidelný tematický seriál. 

Bílovický zpravodaj je prototypem opravdu mimořádně kvalitně vedeného periodika, které ve všech ohledech velmi chválíme. 
Radniční listy roku 2023 - municipality od 2 do 10 tisíc obyvatel

1. Obec Bílovice nad Svitavou
2. Město Nepomuk
3. Město Bystřice