Zpravodaj Liberec: Nejlepší časopis velkých měst v Libereckém kraji

V rámci soutěže Radniční listy roku 2021 jsme podrobně zkoumali pět tištěných zpravodajů měst Libereckého kraje, která mají více jak 10 tisíc obyvatel. 

1. místo: statutární město Liberec

Zpravodaj Liberec, 42 bodů z 50

Tiskne se v nákladu 54 tisíc kusů a občané Liberce jej dostávají zdarma do schránek. Zpravodaj Liberec patří k příkladům toho, jak by mělo vypadat radnicí vydávané periodikum. Neslouží jen k prezentaci politických úspěchů, ale čtenář se z něj dozví opravdu praktické a užitečné informace, navíc v příjemně grafické úpravě. Co konkrétně se nám na novinách tolik líbí?

Liberec dlouhodobě chválíme za práci s grafickým prvek v jeho logu. Patří k poměrně známým vizuálním identitám, kterým byl v roce 2017 věnován mediální prostor. Jak je ale vidět, logo se dobře ujalo a slouží i tištěnému zpravodaji jako rozpoznávací prvek a grafické zpestření - i když bychom si uměli představit, že uvnitř novin bude populární "stříška" symbolizující Ještěd použita ještě častěji a hravěji. 

Zpravodaj Liberec se nesnaží být designovým magazínem, klade spíše důraz na praktičnost a textovou bohatost. Přesto se daří udržet sazbu čistou a přehlednou. Titulní straně by možná prospěla trocha odlehčení v tom, že by obsahovala jednu velkou fotografii a pouze jeden článek - trendem je totiž titulní strany příliš nezahlcovat textem, ale i tak působí hezky a lákavě. Skvěle vypadá horní část s upoutávkami na články uvnitř. 

Obsah zpravodaje je vždy započat úvodníkem pana primátora, nouze není ani o citace primátora města uvnitř článků. To samé platí i o náměstcích primátora. Fotografie u článků ale nejsou "plné politiků", jak tomu občas v jiných zpravodajích bývá, a velmi vstřícná je i rubrika věnující prostor opozičním zastupitelům. Zde nás zaujalo, že jsou k jejich příspěvkům připojovány i fotografie, což zákon nepřikazuje. 

Dále se nám velmi líbí, že jsou v graficky sjednocené podobě všechny inzeráty samotného města či jeho přidružených organizací. I to je znakem, že město přemýšlí nad svým vizuálním stylem a dokáže s nám kvalitně pracovat. 

Obsahově je zpravodaj zaměřen na územní rozvoj, kulturní dění a aktivity magistrátu. Velmi široce ale pojímá i aktivity spolků, klubů a zajímavých osobností města, které představuje i formou rozhovorů. V některých číslech na chybí obsah pro čtenáře zajímající se o edukativní texty například o zaměřené na historii města či místopisné zajímavosti. 

Infografiky, infoboxy a přehledy (například termíny svozu odpadů a podobně) jsou graficky přehledné a srozumitelné.

Kritérium
Grafické zpracování
Texty
Obálka/titulní strana
Kvalita fotografií
Rozsah
Originalita a rozmanitost obsahu
Přiměřenost citací a fotek politiků
Praktičnost informací
Edukativní obsah
Zábavní obsah

Body 
8 (10)
9 (10)
4 (5)
3 (5)
3 (3)
5 (5)
2 (3)
3 (3)
2 (3)
3 (3)