Web Deštníku proti drahotě: Názorná přehlednost

Projekt Deštník proti drahotě Úřadu vlády České republiky kromě outdoorové kampaně po celé ČR zahrnuje i stejnojmennou webovou stránku. Podařilo se stránce, na které spolupracuje Národní agentura pro komunikační a informační technologie, naplnit vysoká očekávání? 

Kampaň, která si klade za cíl představit základní formy vládní pomoci a zjednodušit cestu k jejich aktivnímu využívání, odstartovala 12. září letošního roku. Kampaň připravená Oddělením strategické komunikace Úřadu vlády zahrnovala TV i rádiové spoty, reklamu v tisku, v online médiích a OOH formátech. Zatímco mediální kampaň již pomalu končí, webové stránky budu v provozu i nadále. Zároveň se jedná se stěžejní komunikační kanál této kampaně. Na webové adrese www.destnikprotidrahote.cz se dozví informace o všech aktuálních formách státní pomoci, kterých je více než 20. 

Webové stránky byly propagovány zmiňovanou mediální kampaní. Její zásah byl značný. Zvolené vizuály někteří reklamní experti kritizovali například pro jejich nevýraznost. Dle našeho názoru se ale podařilo vytvořit kampaň, která je především citlivá a věrohodná. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o oficiální kampaň Úřady vlády, určitá decentnost a konzervativnost je tedy pochopitelná. Kampaň je ale vydařená především po obsahové stránce - samotný nápad komunikovat možnost finanční pomoci pro rodiny jako něco, za co se obyvatelé nemusí stydět, je velmi povedený a nepochybně potřebný. 

Srozumitelný jazyk

Webová stránka Deštníku proti drahotě je koncipována jako statický web, který si evidentně vytkl za cíl maximální jednoduchost a přehlednost. Hlavička obsahuje výrazné logo s deštníkem, který se zároveň stal jakýmsi symbolem vládní pomoci. Stěžejní částí webu je rozcestník se třemi druhy pomoci, které jsou jasně pojmenované - zde je potřeba vytknout pochvalu za jasné pojmenovávání jednotlivých druhů pomoci, bez složitých slovních obratů. Po rozkliknutí jednotlivého druhu pomoci se uživateli zobrazí detailní popis včetně výčtu formalit, které je nutné pro získání pomoci doložit. Web zároveň rovnou nabízí on-line vyřízení například příspěvku na bydlení, a to za pomoci Identity občana. 

Kromě tří hlavních položek v rozcestníku web nabízí kompletní přehledně seřazený seznam všech vládních sociálních programů, u kterých též nechybí obecné stručné informace a možnost přímého vyřízení.  Web je optimalizovaný jak pro monitor, tak pro tablet či mobilní telefon. 

Pochvalu zaslouží i texty a popisy jednotlivých programů. Jsou příjemně formátovány - odstavce jsou krátké, výstižné a důležité informace jsou zvýrazněny. Zároveň je text psán srozumitelným neúředním jazykem. 

Pomohla by videa

Co se nám naopak příliš nelíbí, je samotný fakt, že takřka celý web je pouze textový. Působí mírně odosobněně, až chladně. Řešení by přitom mohlo být snadné - stačilo by k textu přidat velmi dobře zpracovaná infografická videa, kterými disponuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Web by tím hned získal ještě příjemnější look. 

Celkově hodnotíme webové stránky Deštníku proti drahotě velmi kladně. Ukazují, že Oddělení strategické komunikace Úřad vlády ČR dokáže produkovat kvalitně komunikované projekty. 

Úvodní rozcestník

Možnost on-line či osobního řešení

Přehled sociálních programů