Výsledky krajského kola soutěží Radniční listy roku a Zlatý lajk oznámeny

Porota soutěže Radniční listy roku 2020 a Zlatý lajk 2020 oznámila výsledky krajského kola. Vybírala z více jak 170 přihlášených periodik a 80 profilů radnic na sociálních sítích. Tři nejlepší periodika a profily každé kategorie v jednotlivých krajích nyní postupují do celorepublikového kola. Ti účastníci, kteří do celorepublikového kola nepostoupili, obdrželi elektronickou formou kompletní záznamový arch s hodnocením poroty podle deseti kritérií společně se slovním hodnocením.