Velká jihomoravská města a jejich Instagramy: Nejlepší Brno, Brno-střed a Blansko

V rámci soutěže Zlatý lajk 2021 jsme prozkoumali všech 9 účtů na Instagramu, která spravují města či městské části v Jihomoravském kraji s více jak 10 tisíc obyvateli. Výsledek? Nejvíce nás zaujal účet brněnského magistrátu, ale i jedné z brněnských městských částí, město Blansko, ale i Znojmo a Veselí nad Moravou.

(úvodní foto - FB BRNOmycity)

1. místo: Statutární město Brno

@brnomycity, 45 bodů

Tvořit na Instagramu zpravodajství je ta nejtěžší disciplína, protože je obtížné zachycovat dění ve městě a přitom dbát náročných požadavků uživatelů na kvalitu fotek a jejich úpravu, pokud možno jednotnou a stylovou. Brněnskému účtu @brnomycity se to ale daří skvěle. Roky námahy se vyplatily, dnes je z něj informační zdroj pro téměř 20 tisíc uživatelů. Vyniká skvěle graficky zpracovanými stories a kvalitními reportážními příspěvky. 

Přesto bychom měli několik málo návrhů ke zlepšení. I malá česká města investují do detailně zpracovaných statických prvků - tedy do ikonek archivu stories. Účet přitom (byť ne příliš přísně a důkladně) dbá na grafickou sjednocenost obsahu stories, používá vlastní font a barevnou úpravu. Ikonky výběrů jsou ale příliš vábně nepůsobí. Oživit by se dalo i "bio".

Velký počet followerů znamená větší míru engagementu, i přesto ale správci stíhají alespoň "lajkovat" komentáře uživatelů. To je velmi dobrý přístup. 

Co se nám nelíbí, jsou příspěvky v podobě různých grafik (například mapa okresu - dala by se publikovat ve stories a uložit do archivu), ale věříme, že po pominutí pandemie dojde u většiny IG účtů k určité revizi a odstranění někdy nevzhledných grafik souvisejících s pandemií. Co je ale podle našeho názoru "krok zpátky" je přidávání bílého ohraničení, které @brnomycity používá u fotografií od srpna minulého roku. Grid kvůli tomu nepůsobí jednotně.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
2
3
9
9
5
3
3
3
3

2. místo: Městská část Brno-střed

@brnostred, 44 bodů

Účet městské části, kterou jsme v minulosti ocenili i za její Facebook stránku, je velmi vydařený. Zveřejňuje krásné fotografie, které citlivě a decentně upravuje, a nového obsahu se zde dočkáte velmi často. Jak ve formátu stories, tak klasických příspěvků. Grid působí jednotně, popisky jsou výstižné, zábavné a administrátoři reagují na komentáře. Zaměření příspveků je rozličné, autoři si nevšímají jen architektury, ale celkově dění ve městě včetně různých detailů a zajímavostí. 

Výhrady bychom měli k profilovému obrázku, kterému by více slušela verze barevného znaku (jednoho, nikoli koláže), ve zmenšené podobě by totiž priflovka byla mnohem čitelnější a celkově by působila pozitivněji. "Bio" také působí trochu mdle a vylepšit by se dal i archiv stories - nemá vlastní ikonky a zvolené výběry jsou poměrně specifické a jejich význam zřejmě ocení zejména obyvatelé městské části, nicméně pro návštěvníky odjinud moc velkou informační hodnotu nemají. Publikovaná stories, které jsme během hodnocení zaznamenali, jsou ale velmi dobře zpracovaná i po grafické stránce.

Celkově ale skvělá práce a těšíme se na nový obsah.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
2
3
8
9
5
3
5
3
3

3. místo: Město Blansko

@mestoblansko, 42 bodů

V našem hodnocení není určující, kolik má účet followerů, zajímá nás především obsah, interakce a celková úprava profilu. Třetí místo tak překvapivě zaujímá účet s pouhými 260 sledujícími. Domníváme se ale, že pokud se přistoupí k intenzivnější propagaci profilu (například i v městském zpravodaji, na webu a podobně), tak bude z @mestoblansko brzy účet s mnoha tisíci spokojenými sledujícími. 

Blansko chrlí nový obsah jako sopka. Je jedním z nejaktivnějších českých měst v publikování stories - v období našeho hodnocení (přibližně 1 měsíc) jich publikovalo pětinásobně více než je běžný průměr. Nejde navíc jen o sdílení cizích příspěvků, ale o opravdu vlastní obsah, jednoduše a decentně graficky zpracovaný. 

Klasické příspěvky jsou též v decentní příjemné úpravě, jako celek do sebe hezky zapadají. Doporučujeme popisky trochu oživit emotikony, upravit "bio" a pohrát si s archivem stories, aby se z nich více dozvěděli například zájemci o návštěvu města.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
1
2
7
9
5
3
5
2
3

4. místo: Město Znojmo

@znojmocity.cz, 41 bodů

I znojemský profil je zaměřený na zpravodajství, ale zároveň neopomíjí lákat turisty. Jeden z výběrů stories je věnovaný známým instagramovým spotům, což může přilákat mnoho návštěvníků. Obsah je graficky jednotný, město využívá dobře zpracované vizuální identity. 

Archiv příspěvků je tvořen takřka výhradně graficky zpracovaným obsahem, což obvykle kritizujeme jako obsah, který se hodí na Facebook a ne na Instagram. Grafický obsah (fotky s různými grafickými prvky, reklamy, bannery atd.) se hodí spíše do stories, pokud možno v přesně daném vertikálním formátu. V archivu příspěvků to obvykle u jiných účtů působí rušivě. Znojmo ale takto sladilo takřka celý feed, což působí zajímavě a jako celek funguje grid poměrně dobře. Určitě se ale těšíme spíše na hodnocení znojemského Facebooku, který bude lépe odpovídat hodnotícím kritériím. Naše instagramová kritéria jsou totiž zaměřená především na sjednocenou úpravu obsahu. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
1
9
7
5
3
2
3
3

5. místo: Město Veselí nad Moravou

@mesto_veseli, 40 bodů

Účet @mesto_veseli byl založen teprve v půlce minulého roku, ale rychle se zařadil mezi velmi kvalitní městské sociální sítě. Unikátní je především velmi vysokou kvalitou fotografií, a to dokonce nejvyšší v celém kraji. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
3
3
10
5
3
2
5
3
2


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců