V čem bodují noviny Prahy 3? Sází na vytříbený styl

Periodikum třetí pražské městské části obhájilo prvenství v soutěži o nejlepší radniční listy v kategorii municipalit nad 10 tisíc obyvatel. Uspělo v konkurenci 97 periodik jiných měst a městských částí. V čem je tak dobré? 

Při hodnocení vzhledu Radničních novin MČ Praha 3 je vhodné brát v potaz celkovou komunikační strategii a vizuální identitu, kterou městská část používá. Jakkoli může být hodnocení její kvality subjektivní, zcela objektivně lze konstatovat, že vizuální identita se příkladně a úspěšně promítá do téměř celé komunikace radnice s veřejností. V jednotném grafickém stylu najdete v Praze 3 plakáty na kulturní akce, dárkové předměty, webové stránky, orientační systém budov, sociální sítě a též radniční periodikum, které jako by všem komunikační kanálům kralovalo ve své propracovanosti a citu pro detail.

Kontroverzní "tři čárky"

O logu a vizuální identitě Prahy 3 si lze dohledat mnoho informací. Na začátku roku 2020 se jednalo o velmi skloňované téma. Přesto připomeneme, že ústředním tématem jsou "tři čárky" reprezentující římskou číslici městské části. Zahrnuje ale zároveň celkový styl - fonty, barvy, layout a vše s tím spojené. V tomto duchu je koncipovaná i obálka Radničních listů. Méně je někdy více - to, co se i Kvalikom snaží prosazovat jako grafický ideál, lze spatřovat právě v obálce listů Prahy 3. Jednoduchost, střídmost, vzdušnost. Přesto se ale tento typ obálky nehodí ke všem typům periodik - co se hodí zde, nehodilo by se například u více magazínovějšího zpravodaje měst jako Zlín či Příbram. Praha 3 ale periodikum koncipuje více ve vintage stylu, a tomu odpovídá i layout obálky.

V periodiku Prahy 3 jsou originálně a poměrně výpravně zpracovávány i inzeráty na všechny kulturní a společenské akce, navíc mají všechny důvtip. Jen velmi výjimečně obsahují fotografie - vše obstarávají jednoduché perokresby a variovaná loga. 

Plýtvání místem, nebo vzdušná a lehká sazba?

Sazba Radničních novin Prahy 3 se zcela vymyká. Je ale potřeba se oprostit od představy listu papíru jako o prostoru, do kterého je potřeba vměstnat toho co nejvíce. Naopak - grafik zde pracuje s prostorem velmi volně, vzdušně, dává vyniknout fotografiím (které jsou vybírány velmi důkladně a přes redakci neprojde nekvalitní snímek, byť by byl důležitý), grafickým prvkům, boxům. Není výjimkou, že na straně je okolo 2500 znaků, což je v porovnání s některými jinými zpravodaji skutečně málo - ale sazba tím získává na velkém kouzlu a čistotě. Sloupcové rozvržení je variabilní, což od sebe jednotlivé strany příjemně odlišuje. Na většině stran najdeme originální grafické prvky, originální elementy, které jsou hravé, zábavné, ale zároveň decentní a jemné.

Po obsahové stránce noviny nesází jen na svůj vzhled, ale dokáží skutečně plnohodnotně informovat o všem, co obyvatel potřebuje z praktického hlediska. K tomu redakce přidává lifestylová témata, výtažky z jednání Rady, informace o činnosti radnice, místních spolků, kulturních a sportovních organizací, historické zajímavosti, rozhovory s osobnostmi, sloupky zastupitelů. Úvodní slovo má šéfredaktor, nikoli politický představitel. Co zpravodaj neobsahuje - oproti některým jiným, které v tomto ohledu umí být ještě podrobnější, je přesný či redigovaný seznam přijatých usnesení Rady či Zastupitelstva.

"A křížovku to má?"

Není zapomínáno na zábavní prvky, tento aspekt dlouhodobě zahrnujeme do hodnotících kritérií jednoduše proto, že se jedná o skutečně široce uznávané kritérium mezi samotnými čtenáři - a to je třeba respektovat.

Noviny Prahy 3 jsou unikátem pro svou eleganci, nápad, vtip a důkladnost. Překonány prozatím nejsou, a tak mohou i další rok inspirovat ostatní města. Nejsou ale samotné - v příštích dnech předtsavíme i další zpravodaje, které by pro svou kvalitu zpracování mohly být jakousi předlohou pro redesigny magazínů jiných měst.