TOP středočeské Instagramy velkých měst: Kutná Hora, Příbram a Kolín

Který z jedenácti aktivních účtů na Instagramu, které spravují středočeská města s více jak 10 tisíci obyvatel, je ten nejlepší? Prozkoumali jsme důkladně každý z nich a zde je výsledek.

(úvodní foto - FB Kutná Hora)

1. místo: Město Kutná Hora

@visitkutnahora, 47 bodů

Město Kutná Hora nějakou dobu hledalo tu správnou cestu k Instagramu a našlo jí v září roku 2020. Do té doby svůj turisticky zaměřený účet @visitkutnahora sice spravovalo obstojně, ale zdaleka ne na tak elitní úrovni jako nyní. V čem tkví tajemství úspěchu?

Doposud jsme se nesetkali s tak pozitivně působícím profilem jako tím kutnohorským. Může za to jednoduchý "trik". Správci Dokonale sladili všechny statické grafické prvky - profilový obrázek vycházející z loga města doplňují na míru šité ikonky archivu stories, a to vše v lehkých pastelových barvách příjemných odstínů. Graficky čisté, jednoduché a velmi elegantní. 

Co se týká obsahu archivu stories, je pojat originálně. Jednotlivé výběry jsou zaměřeny na roční období. U turisticky zaměřeného účtu bychom možná očkávali minimálně jeden či dva výběry zaměřené na známá místa či architekturu, ale tento obsah je zastoupen alespoň v archivu příspěvků.

Stories jsou publikována často, většinou jsou sdíleny příspěvky ostatních uživatelů. Stories bývají tvořena v základním editoru, tedy nedisponují individualizovanou grafickou úpravou a zrovna v tomto ohledu je možné se inspirovat u ostatních - olomouckého, libereckého či kadaňského Instagramu. 

Posty navazují na stories v tom, že taktéž působí pozitivně, elegantně (tedy od zmiňovaného září roku 2020, ovšem bodové hodnocení se vztahuje na obsah publikovaný během posledního roku). Platí to i o obsahu ze zimního období, což je ojedinělé. Skvělá práce se světlem a kompozicí. Zábavné popisky a reakce na komentáře. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
9
9
5
3
4
3
3

2. místo: Město Příbram

@poznejpribram, 46 bodů

Velmi originální projekt @poznejpribram se vymyká běžným instagramovým účtům měst a obcí. Vytvořil zcela nový koncept poznávání města prostřednictvím sociální sítě. 

Účet vybízí followery k tomu, aby objevovali Příbram prostřednictvím známých osobností. Věnován je tomu i archiv stories, u nichž každý z výběrů reprezentuje jednu osobnost a místa s ní spojená. Co je ale nejzajímavější, je opravdu dokonalá práce s úpravou fotografií ve stories i v klasickém příspěvku. Veškerý obsah je stylizován absolutně jednotně a v identickém stylu. Díky tomu celý profil působí kompaktně a takřka uměleckým dojmem. 

Jak jsme již uvedli, považujeme tento účet za velmi ojedinělý a v ČR bychom na městské úrovni těžko hledali podobně vydařenou obdobu. Na druhou stranu si dovolíme poznámku, že koncept obsahu zaměřeného na spojitosti se známými rodáky dobře funguje ve stories, ale běžné příspěvky by mohly tento koncept občas opustit a publikovat i posty zaměřené například na architekturu či přírodu v okolí Příbrami - ostatně, míra engagementu u příspěvků dokládá, že profilu by mírný odklon od přísně dodržované strategie neškodil.

Profil Poznej Příbram je opravdu velmi originální, kvalitně zpracovaný a mimořádně edukativní.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
2
10
9
5
1
5
3
3

3. místo: Město Kolín

@mestokolin, 44 bodů

Město Kolín si zaslouží velkou pochvalu za kvalitu fotografií, jejich rozličnost, protože se nezaměřuje jen na líbivé krajinky či budovy, ale přináší zpravodajské snímky, které si ale udržují vysokou úroveň a kvalitní postprodukci. Úprava fotografií při pohledu na grid příliš jednotně nepůsobí, ale pokud se na to do budoucna administrátoři zaměří, nepochybně se jim podaří z obsahu vytěžit maximum a @mestokolin.cz bude na první pohled ještě více lákat ke sledování. 

Administrátoři velmi pohotově reagují na komentáře a v poslední době popisky příspěvků častěji doplňují emotikony, což je skvělá zpráva. Doporučujeme se zaměřit na podobu archivu stories, kterým by slušely individualizované ikonky ve stylu loga města - mimochodem pro tyto účely vhodného.

Kvalita formátu stories je také na vzestupu, Kolín jich využívá velmi často, čímž si udržuje pozornost svých followerů. Těch je přes 1500, což je na zpravodajsky zaměřený profil (logicky lákající ke sledování především místní obyvatele) velmi dobrý výsledek. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
8
8
5
3
3
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců