TOP jihočeské Instagramy? Jindřichův Hradec, České Budějovice a Tábor

Přinášíme výsledek hodnocení instagramových účtů měst nad 10 tisíc obyvatel v Jihočeském kraji v rámci soutěže Zlatý lajk 2021. Výsledek je poměrně překvapivý. Jindřichův Hradec totiž v kraji zdaleka nepatří k největším městům co do počtu obyvatel, ale v komunikaci na sociálních sítích si vede nejlépe.

1. místo: město JINDŘICHŮV HRADEC

@jindrichuv_hradec_oficialni, 43 bodů

Krásné město na jihu Čech je jako předurčené k tomu, aby lákalo návštěvníky z celé země fotografiemi svých malebných ulic a památek. Je to ale úkol pro někoho, kdo umí využít veškerý potenciál Instagramu a bude v každém příspěvku dbát na vysokou úroveň fotografie. Účet @jindrichuv_hradec_oficialni toto všechno splňuje, přestože je na síti relativně nováček - založen byl v říjnu minulého roku. 

Účet vyniká uceleným feedem, velmi kvalitními fotografiemi, vysokou frekvencí příspěvků i stories. Některé příspěvky by bylo záhodno z feedu odstranit a tím jej ještě zdokonalit, konkrétně snímky focené z telefonu za nepříznivého světla či grafiku se soutěží, ale celkově na návštěvníka působí feed velmi profesionálně. 

Stories jsou velmi fekventovaná, bohužel chybí jejich archiv. Interakce také nejsou zcela stoprocentní, u některých příspěvků není reagováno na komentáře, ale v případě Instagramu je to menší "prohřešek" než u Facebooku, kde uživatelé pokládají různé dotazy a žádosti. 

Jindřichův Hradec používá coby "logo" výlučně znak města. To je samozřejmě potřeba respektovat. Města, která používají logo, nicméně působí moderněji a jednoduché logo působí na miniatuře profilového obrázku (miniatura zobrazovaná u komentářů a ve feedu) čistěji a přehledněji. Používání znaku nelze vzhledem k úctě k historii považovat za chybu, je ale vhodné upravit znak tak, aby se na profilový snímek vešel celý bez ořezu, což se jindřichohradeckému erbu nedaří na Instagramu ani na Facebooku. Ale to je detail! Účet tohoto města je skutečně příkladný a vydařený. Jasné první místo.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
3
2
8
7
5
3
5
3
3

2. místo: statutární město české budějovice

@mestoceskebudejovice, 36 bodů

Kálovské město komunikuje na Instagramu aktivně a zaměřuje se především na praktičnost. Účet slouží především k informování místních obyvatel o všem důležitém a také ke zveřejňování reportážních fotografií a v hojné míře i videí. Estetika je mírně upozaděna, ale o to více je účet informačně nabitý. 

I účtu statutárního města by hned na první pohled velmi prospělo, kdyby místo znaku používal na sociálních sítích logo. Na rozdíl od Jindřichova Hradce jím disponuje a je opravdu originální, je tedy škoda, že není více využíváno - přitom například favicon webových stránek loga využívá. 

Účet disponuje archivem stories, která jsou tvořena v základním editoru, a to nepříliš často - většina obsahu je publikována coby nový post. 

Českobudějovický účet nepatří k těm "nejuhlazenějším", ale vzhledem k dostatečné aktivitě a praktičnosti je poměrně oblíbený - sleduje jej téměř dva a půl tisíce uživatelů.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
3
2
6
6
5
3
2
3
3

3. místo: Město Tábor

@cityholesov, 35 bodů

Instagramový účet města Tábor patří k naprostým novinkám. Založen byl v letošním roce! Je tedy "na světě" jen několik málo měsíců. Na první pohled to přitom vůbec není poznat - archiv příspěvků je již hezky plný.

I zde si dovolíme poznamenat, jaká je škoda, že na profilový obrázek nebyla použita část táborského loga, tedy ta grafická bez písmen. Jak elegantně může profilový obrázek na městském Instagramu vypadat, se lze přesvědčit například na účtech @visitkutnahora, @olomouc_tourism či @visitliberec. Táborské logo pro to má ty nejlepší předpoklady. 

Příspěvky se daří publikovat ve sjednocené úpravě, byť jsou mezi nimi i reportážní momentky, u kterých se z pochopitelných důvodů nedá vždy zajistit zcela stoprocentní kvalitu. Kdyby byl účet tvořen pouze těmi příspěvky, které zachycují architekturu města či jeho krásy - a takové příspěvky zde zastoupené jsou - byl by účet ucelenější a elegantnější. 

Zkrášlit by se dalo bio, pro inspiraci není nutné chodit daleko - České Budějovice v tomto vynikají díky použití emotikonů - a pokud se podaří častěji komunikovat prostřednictvím oblíbených stories, bude to taktéž ku prospěchu. 

Účet nicméně opravdu velmi oceňujeme za to, s jakou vervou a dravostí se mu administrátoři věnují. Do roka a do dne jsitě překročí hranici tisíce followerů a bude hojně navštěvovaným táborským komunikačním kanálem.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
2
3
6
5
5
3
2
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.


Koho dalšího jsme hodnotili?

Hodnoceny byly dohromady 4 profily. Kromě výše zmiňovaných také účet města Český Krumlov, který je ale téměř neaktivní. 

Město Český Krumlov
@mesto.krumlov

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců