TOP Instagramy v Plzeňském kraji: Zaujme vás jak Plzeň, tak její 4. městský obvod

Velká města Plzeňského kraje zatím Instagramu příliš na chuť nepřišla. Z deseti měst či městských obvodů čítajících více jak 10 tisíc obyvatel je na této sociální sítí aktivní pouze trojice z nich. Nezbývá než doufat, že další města se postupně přidají a budou tak moci oslovit nejen své obyvatele, ale i potencionální návštěvníky z Česka i ze zahraničí.

(úvodní foto - FB Plzeň.eu, autor L. Renner pro Visit Plzeň)

1. místo: Statutární město Plzeň

@plzen.eu, 43 bodů

Čtvrté největší české město je na Instagramu velmi aktivní již několik let. Postupně upustilo od publikování různých grafik a bannerů a více se zaměřilo na kvalitu fotografií. Podařilo se tím obsah více přizpůsobit této sociální síti a tomu, na co jsou uživatelé zvyklí a co očekávají. 

Účet slouží především jako forma originálně zpracovaného zpravodajství týkajícího se dění ve městě, ale také k zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů nebo k popularizaci zajímavých míst ve městě. Fotografie jsou velmi hravé a zajímavé. Popisky fotografií jsou psané čtivě a mají vysokou informační hodnotu. 

Bohužel oblíbený formát stories příliš často využíván není, a chybí i jejich archiv. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
8
6
5
3
4
3
3

2. místo: Městský obvod Plzeň 4

@plzen4.eu, 37 bodů

Účet @plzen4.eu byl založen v minulém roce, zatím tedy o followery teprve "bojuje". Většímu rozšíření účtu by možná pomohla jeho důkladnější zviditelnění na webových stránkách městského obvodu, kde zatím chybí. Jinak je ale vidět, že je profilu věnována spousta času a zejména na kvalitě fotografií je znát opravdu rozvinutý cit pro estetiku a jednotnou úpravu. Dojem z gridu se u novějších příspěvků stále zlepšuje, je dobře, že bylo upuštěno od grafických a textových postů. Popisky fotografií jsou neformální a zábavné. 

Nyní to chce jen vytrvat a udržet si kvalitu obsahu. Biu by pomohlo rozšíření a emotikony, těšíme se i na obsah ve formátu stories. Oceňujeme, že profilový obrázek drží grafickou podobu statutárního města, kterého je městský obvod součástí. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
2
3
8
-
5
3
5
3
3

3. místo: Město Klatovy

@klatovymesto, 23 bodů

Účet města Klatovy je spravován velmi utilitárně. Estetika jde velmi stranou, hlavní je praktičnost. Věříme, že až pomine současná pandemie, zaměří se Klatovy více na ten typ příspěvků, které ukazují krásy města jeho obyvatelům i zájemcům o návštěvu. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
2
1
3
4
-
5
2
1
3
2


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců