TOP Instagramy Královéhradeckého kraje: Jičín, Vrchlabí a Jaroměř

Při hodnocení Instagramů měst nad 10 tisíc obyvatel jsme se v rámci soutěže Zlatý lajk 2021 podívali do Královéhradeckého kraje. Z osmi zdejších měst spravuje svůj Instagram hned 6 z nich. Velmi specificky přistupuje k Instagramu zdejší statutární město Hradec Králové, které prostřednictvím svého účtu publikuje takřka denní zpravodajství a přináší skutečně velmi čerstvé zprávy z ulic města. Přestože je účet @_hradeckralove velmi užitečný a efektivní, naše hodnotící kritéria jsou orientována výrazně esteticky. Denní zpravodajství logicky nemůže být tak precizně zpracovávané, a Hradec Králové se tak do tohoto žebříčku neprobojoval. Již nyní ale víme, že se mu nepochybně bude velmi dobře dařit při hodnocení Facebookových účtů, kde naše kritéria tento druh obsahu reflektují mnohem lépe.


(úvodní foto - FB Městské informační centrum Jičín)

1. místo: Město Jičín

@jicin.cz, 45 bodů

Doslova pohádkově spravovaný Instagram. V mnoha ohledech velmi příkladný a ukázkový. Ze všeho nejvíce zaujme pohled na grid, který je velmi jednotný, pestrý a obsahuje kvalitní fotografie. Pro zdokonalení bychom ale doporučovali ještě pečlivěji hlídat jednotnost úpravy a zpracování fotografií včetně využívaných "filtrů". Publikovány jsou občas i graficky zpracované fotografie - například srovnání památek s památkami v zahraničí, přičemž takový obsah se hodí spíše na Facebook, zde působí rušivě a na nabourává jinak velmi působivý archiv fotografií. To samé platí o mřížkových kolážích fotografií, které jsou dnes spíše přežitkem. Většina snímků má skutečně skvělou kompozici, působí profesionálně. 

Oceňujeme též velmi aktivní práci se stories, která jsou navíc zpracovávána jednotně a velmi decentně. Vše je podřízeno černobílému designu celého profilu, který má v jednom stylu zpracovaný profilový obrázek i ikonky archivu stories, což je skutečně skvělé. 

Účet působí pozitivně, vesele a poslouží stejně dobře turistům i obyvatelům Jičína. Zaujalo nás, že některá města včetně Jičína se více nesnaží "prodat" na sociálních sítích své logo. Je to právě i případ Jičína, který na tomto značně populárním účtu používá sice graficky čisté, ale velmi univerzální logo svého infocentra. Přitom by účtu velmi slušela grafická část loga, které město používá na svých webových stránkách. Je sice pravda, že pokud účet spravuje místní inforcentrum a nikoli přímo radnice, je "korektnější" uváděl logo infocentra, ale pro běžného uživatele je tento rozdíl nepodstatný a upřednostněn by mohl být zájem co nejvíce zpopularizovat logo města. Ale to je pouze naše zamyšlení nad situací, která je obdobná v mnoha městech České republiky. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
8
8
5
3
4
3
3

2. místo: Město Vrchlabí

@vrchlabizije,  44 bodů

Účet @vrchlabizije je velmi originálně pojatý Instagram. Je výrazně turisticky orientovaný jak ve formátu stories, tak v klasických příspěvcích. Ty nás zaujaly svým zpracováním a úpravou - přesně takový obsah uživatelé Instagramu milují. Stalo by za to být při publikování postů přísný skutečně na úplně každý snímek, některé jsou totiž spíše reportážní momentky a kvalitou za ostatními zaostávají a hodí se spíše do stories. 

Účet je poměrně nový, a přesto již brzy překoná hranici jednoho tisíce followerů, což je na město o 12 tisících obyvatelích skutečně hodně a je vidět, že se tomuto profilu daří oslovovat turisty z celé země. Krkonoše skýtají možnost publikovat velmi působivé přírodní scenérie, čehož Vrchlabí využívá a tento obsah doplňuje o místní architekturu a turistická lákadla. 

Archivu stories by slušely graficky zpracované ikonky. 

Popisky fotografií jsou velmi hravě a zábavně zpracované, důkladná je i interakce s followery.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
7
7
5
3
5
3
3

3. místo: Město Jaroměř

@mesto_jaromer,  38 bodů

Trojici nejlepších Instagramů uzavírá Jaroměř, která je oproti předchozím dvěma o něco konzervativnější. Výsledek přesto stojí za to. Město se ve své komunikaci více orientuje na místní obyvatele a zachycení všeho, co se ve městě děje. Z archivu příspěvků je tak nejen soubor statických fotek krajinek a budov, ale jakási digitální kronika města. Fotky jsou navíc kvalitní do jisté míry jednotně upravené. Jsou mezi nimi i takové, které celkový dojem mírně kazí, ale většina z nich už je staršího data. 

Archiv stories taktéž zaznamená především kulturní dění ve městě. Oživily by ho přehlednější ikonky. Stejně tak profilový obrázek profilu působí mírně posmutněle, což je samozřejmě otázkou subjektivního posouzení, nicméně objektivní fakt je, že takto koncipovaný obrázek ve zmenšené podobě (zobrazující se u komentářů a ve feedu) zcela zaniká a nelze ani rozpoznat, co zobrazuje. Vhodnější by bylo patrně využití městského znaku či vytvoření loga.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
2
3
7
6
3
3
4
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců