Tišnovské noviny jsou unikátním a obsáhlým časopisem

- Tišnovské noviny jsou vítězným zpravodajem kategorie měst a obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel, ve které bylo do soutěže 
přihlášeno 69 periodik. Za úspěchem stojí především velmi rozsáhlá a důkladná redakční práce.
- Město Tišnov je co do počtu obyvatel jedním z největších v dané kategorii, tedy porota samozřejmě vnímá rozdíl mezi městem se 3 tisíci obyvatel a právě například Tišnovem - menšímu městu by se zpravodaj podobného rozsahu tvořil velmi obtížně. Nicméně je potřeba podotknout, že Tišnovský zpravodaj je svým rozsahem a šíří záběru témat jeden 
z nejvýraznějších  v celé soutěži napříč všemi třemi kategoriemi. A až neuvěřitelné je, že jsou noviny v takovém rozsahu 
vydávány měsíčně, nikoli jako čtvrtletník. Ne všechny texty jsou redakční, do zpravodaje přispívá vždy hodně externistů, ale pro redakci to obnáší oslovování autorů, komunikace, hlídání termínů, korektury, tematické řazení a podobně. Zkrátka nad Tišnovskými noviny je vidět obrovský kus práce. 
- Tišnovské noviny jsou koncipovány jako magazín. Titulní strana je tvořena jednou ústřední fotografií. Ty jsou zpravidla reportážního charakteru a jsou nadprůměrně kvalitní. Určitě si umíme představit i snímky, se kterými by si fotograf mohl více vyhrát, například statické fotky detailů architektury, přírody a podobně - ale rozumíme záměru redakce netvořit designové dílo, ale magazín zpravodajského zaměření. 
- Po designové stránce není obálce co vytknout, má moderně zpracovaný layout, příjemné fonty, zajímavé logo, je graficky čistá a vkusná. 
- Co se týká grafického zpracování obsahu, nejedná se opět o vyprecizované designové dílo plné zajímavých detailů, ale 
o funkční a přehledný zlom, který plně dostačuje účelu. Sazba ale postrádá trochu kreativity, hravosti, pestrosti či barevnosti - stačilo by přitom přidat například sadu piktogramů, které by označovaly některé stále rubriky, případně do barevné palety grafických prvků přidat alespoň jednu další barvu - například zelenou, která je v logu jako háček nad písmenem Š.
- Stejně je jsou spíše funkční a jen mírně nadprůměrné fotografie. Občas se až divíme, že redakce zařazuje vyloženě spíše amatérské snímky - například na straně 14 v čísle 9/2019, ale jinde jsou pro změnu snímky velmi dobré, tedy tam, kde jde o velkoformátový obrázek bez okrajů - například v pravidelné rubrice s měsíčním kalendářem. 
- Naopak velmi propracovaný, kreativní a užitečný je kalendář akcí, včetně ikonek druhů akcí a pečlivých řazením dle typu akce. Zřejmě vůbec nejlépe zpracovaný pravidelný kalendář akcí ze všech hodnocených magazínů v soutěži. 
- Co je doménou tohoto zpravodaje a v čem porotu - jak již bylo popsáno - nejvíce zaujal, jsou texty. Magazín publikuje velmi široký záběr témat, která jsou skvěle zpracovaná, texty jsou čtivé, poutavé. Je za nimi viděl důkladná rešeršní práce. Magazín jako by se mírně “odtrhával” od typické struktury městského zpravodaje, publikuje do značné míry nezávisle na radnici - tedy co se obsahu týče, byť je v něm samozřejmě i prostor pro politické představitele města. 
- On-line archiv zpravodaje je kvalitní a funkční. 
- Zpravodaj není zneužívaný k propagaci politických představitelů. Zveřejňované fotografie je nezachycují nikterak často, nejsou zneužívány úvodníky k zabrání titulní strany.
- Rozmanitost obsahu je dána i tím, že se na psaní článků podílí nejen redakce, ale i školská zařízení, místní spolky a organizace, případně příspěvkové organizace atd. To ale není vždy automatické a značí to, že má periodikum dobré renomé a jsou mu ochotni věnovat čas nejen čtenáři, ale i autoři textů.