Student vymyslel Odpadům Olomouckého kraje nové logo

Jak se dá úsporně a přitom s dobrým výsledkem řešit grafická soutěž na nové logo, předvedl Olomoucký kraj. Oslovil studenty středních škol s žádostí, aby vymysleli logo krajskému spolku Odpady Olomouckého kraje. Přišlo více než třicet nápadů, z nichž zvítězilo logo vytvořené studentem z Prostějova.

„Počet obdržených návrhů nás mile překvapil, zvlášť když koronavirus stále negativně ovlivňuje provoz škol. Všem zúčastněným proto patří velký obdiv a poděkování, stejně jako jejich pedagogům, kteří na práci dohlíželi. Jsem velmi rád, že se opět potvrdilo, že v Olomouckém kraji je řada nadaných žáků,“ uvedl Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Logo mělo sjednotit nakládání s odpady

Do finále se dostaly tři grafické návrhy nového loga – nejlepší práce vytvořili Jiří Kostiha, Prokop Čala a Klára Masaříková – všichni ze Střední školy designu a módy v Prostějově. Porota nakonec vybrala návrh prvně uvedeného studenta, ostatní dva ocenila.

„Naším záměrem bylo vytvořit jednotný vizuál a logo, které by symbolizovaly nakládání s odpady, cirkulární ekonomiku, recyklaci, ale také spolupráci. A to se nakonec podařilo,“ dodal Martin Šmída, předseda správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje a krajský radní pro oblast životního prostředí.

Podobnou cestu k pořízení loga zvolil kraj už v minulosti, kdy poptával grafiku k připravované Olympiádě dětí a mládeže. Autorkou návrhu loga i maskota se stala Karolína Ščučková, studentka grafiky ze Šumperka. 

foto: olkraj.cz