Stories z Třebíče a fotky z Jihlavy. Instagramy z Vysočiny, které vás budou bavit

Podrobně jsme prozkoumali šest instagramových účtů měst nad 10 tisíc obyvatel v kraji Vysočina. Který je podle nás ten nejlepší? 

(úvodní foto - fotograf Jakub Mertl)

1. místo: Město Třebíč

@mestotrebic, 46 bodů

Třebíčský Instagram patří mezi nejlépe spravované městské účty. Velmi dovedně kombinuje prezentaci města jako turistického cíle, zejména příjemným archivem fotografií, a zároveň účet dobře slouží i místním obyvatelům. Ti jsou zapojováni do různých anket a originálních nápadů. 

V čem tedy účet vyniká a co by se případně dalo zlepšit? Profilový obrázek je tvořen logem, což mu velice svědčí. Jeho pastelový odstín se pro moderní použití velmi hodí, působí graficky čistě a příjemně. Ve zmenšené verzi (profilový obrázek se u komentářů a ve feedu příspěvků zobrazuje zmenšený) se nápis Třebíč téměř nedá přečíst, což je důvod, proč některé instituce používají jako profilový obrázek jen zcela jednoduchý symbol - zde by to byly "tři puntíky", jako je tomu na některých místech třebíčských webových stránek. Bylo by to designově ještě čistější řešení, ale je pochopitelné, že by to odporovalo schválenému grafickému manuálu pro použití loga. 

Skvělé a bohužel stále málo vídané je zpracování ikonek v archivu stories. Zde si ale větší grafickou přísnost a sjednocenost představit umíme. Že se i takový detail vyplatí řešit, je vidět například na profilu Kutné Hory. 

Stories jsou zpracovávána v základním grafickém editoru a to poměrně nejednotně, nicméně informační hodnota sdělení je vysoká. Archiv stories je velmi obsáhlý a logicky řazený. Stories jsou kreativní a vtahují uživatele do dění. 

Archiv příspěvků by bylo patrně vhodné očistit od příspěvků, které obsahují grafiky či koláže, neboť ke zbytku obsahu příliš nesedí. Také úprava fotografií není vždy zcela jednotná, což způsobeno tím, že je přejímán i obsah od uživatelů. Rozdíly ale nejsou příliš rušivé, a grid stále působí velmi půvabně.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
9
8
5
3
4
3
3

2. místo: Statutární město Jihlava

@mestojihlava,  45 bodů

I účet největšího města Kraje Vysočina je velmi zajímavý a aktivní. Jihlava sází především na kvalitu fotografií. Zajímavé je, že jihlavský Instagram na rozdíl od mnoha jiných zachycuje i poměrně všední události velmi krásnými snímky. Zatímco ostatní města publikují snímky nejkrásnějších míst ve městě a okolí či různé architektonické detaily, Jihlava má v archivu příspěvků i reportážní fotografie z bruslení na rybníku, očkování či svatby obyvatel. Tyto fotografie jsou ale na velmi profesionální úrovni, takže celkový dojem z gridu nenarušují - naopak jej ještě více zatraktivňují a účet tak dobře slouží nejen turistům, ale i místním obyvatelům. Skvěle zpracované jsou i popisky, byť by stálo za to používat grafické emotikony - je jich pestrá paleta, oproti již mírně zastaralé kombinaci znaků :-).  

Co by se dalo zlepšit, je práce se stories, která nemají příliš dobře zpracovaný archiv. 

Na komentáře je reagováno většinou lajkem, ale když už se najde nějaký tazatel, není mu vždy odpovězeno. Škoda, ale jsou to jen výjimečné případy. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
2
3
10
7
5
3
5
3
3

3. místo: Město Velké Meziříčí

@mestovelkemezirici,  33 bodů

Účet Velkého Meziříčí stojí též za pozornost, využijí jej ale především místní obyvatelé. Je výrazně zaměřen na dění ve městě. Z profesionální stránky vyniká především ve zpracování formátu stories, kde je účet opravdu nadprůměrně aktivní a zpracování je důkladné a originální. 

Co se týká snahy o jednotnou úpravu fotografií nebo celkového dojmu při pohledu na grid, je to rozhodně disciplína, která se dá výrazně zlepšit. Některé fotografie jsou kvalitní a nápadité, ale ve formě příspěvku jsou publikovány i grafické materiály či screenshoty s titěrným textem. Tomu bychom se na Instagramu měli vyhýbat. 

Naopak velmi kvalitně jsou zpracované popisky příspěvků a příkladná je i práce s hastagy. Nadprůměrné je také množství fotografií zachycující starostu města - tyto snímky tvoří 10 procent obsahu příspěvků. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
2
1
6
7
3
3
2
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců