Roudnice nad Labem hledá novou vizuální identitu

Město Roudnice nad Labem hledá novou jednotnou vizuální identitu. Výsledek dvoukolové grafické soutěže, připravované organizací Czechdesign, bychom měli znát červnu. Designéři mohou svá portfolia zasílat do 9. února 2024.

Město Roudnice nad Labem má své oficiální symboly – znak a vlajku. Prezentace jeho organizací, aktivit a služeb se však od sebe často na první pohled výrazně liší. A to nejen v online prostředí. Proto se vedení města rozhodlo oslovit organizaci Czechdesign s cílem uspořádat designérskou soutěž na jednotný vizuální styl.

Každé město by mělo pečovat o svůj všestranný rozvoj a potřeby svých občanů. Vizuální identita sjednocuje nejen komunikaci uvnitř úřadu i mezi organizacemi městem zřizovanými a spravovanými, ale především směrem k veřejnosti. Umožňuje jí například na první pohled rozpoznat oficiální sdělení či pozvánky na místní akce. Občan se tak snadno zorientuje v tom, co mu jeho bydliště nabízí a naplno využije jeho potenciál. Opravdu kvalitní a profesionálně zpracovaná vizuální pravidla jsou i skvělým nástrojem pro kultivaci veřejného prostoru.

„Roudnice nad Labem je moderním a rozvíjejícím se městem s bohatou historií. Jako takové se dnes kromě tradičních symbolů neobejde bez kvalitní vizuální identity. Takové, která jasně identifikuje jeho aktivity a zviditelní je. Vystihne charakter místa a ztotožní se s ní i jeho obyvatelé. Naše město nedefinuje jen několik dominant, ale i mnoho dalších kvalit, které z něj dělají příjemné místo pro život. Pokud chceme dále kultivovat veřejný prostor, musíme jít příkladem. Zadání organizace soutěže Czechdesignu je pro nás garancí toho, že Roudnice získá opravdu profesionální a nadčasový výsledek, díky kterému se nám to podaří,“ řekl místostarosta Richard Červený.

Sjednocená vizuální identita se propíše jak do interních výstupů, tak do široké externí komunikace. Novou podobu získají například Roudnické noviny, sociální sítě města nebo prezentace klíčových příspěvkových organizací. Postupně také dojde ke sjednocování plakátů a pozvánek na kulturní akce a další veřejné události. V rámci dlouhodobé spolupráce s vítězným týmem plánujeme také proměnu městských webových stránek nebo orientačního systému.

Nová vizuální identita by měla odrážet potenciál města, které se snaží být co nejlepším místem pro život. Roudnice nad Labem se zaměřuje na další rozvoj kvalitní infrastruktury, školství, zdravotnictví, dostatečných možností bydlení, podporu kulturního i sportovní vyžití a celkovou péči o podmínky pro spokojený život. Hlavním cílem projektu je především nastavit pravidla pro dlouhodobě udržitelnou a jednotnou vizuální komunikaci, která vyhoví potřebám místních obyvatel, návštěvníků i partnerů a umožní kvalitní prezentaci města. 

(zdroj: www.roudnicenl.cz)