Radniční listy roku 2021: Co se letos mění?

I letos se bude konat soutěž, ve které oceníme nejlepší česká radniční periodika. Do klání Radniční listy roku 2020 se minulý rok přihlásilo přes 160 periodik, letos ale soutěž čeká několik zásadních změn. Zde je jejich shrnutí. 

 • Již žádné přihlašování
  Více jak půl roku jsme pracovali na důkladně zpracované databázi a seznamu všech radničních periodik, které v ČR vychází. Díky tomu můžeme sestavovat skutečně objektivní žebříček, který bude zahrnovat každé vydávané periodikum. 
 • Bez přihlašovacího poplatku
  Do soutěže se není nutné nikterak přihlašovat, ani nepožadujeme úhradu přihlašovacího poplatku.
 • Více kategorií
  Chceme být spravedliví a porovnávat mezi sebou periodika vydávaná podobně velkými územními celky. Nebylo by fér hodnotit zpracování zpravodaje statutárního města a malé obce se dvěma stovkami obyvatel. Již minulý rok byl soutěž rozdělena do 3 kategorií podle počtu obyvatel, letos těchto kategorií bude 5. Rozdělení bude následující: municipality do 1 tisíce obyvatel, municipality od 1 do 3 tisíc obyvatel, municipality od 3 do 5 tisíc obyvatel, municipality od 5 do 10 tisíc obyvatel a municipality nad 10 tisíc obyvatel. 
 • Okresní, krajské a celostátní kolo
  Každou z pěti kategorií budeme vyhlašovat ve třech fází, stejně jako minulý rok. Nejprve okresní kolo, následně krajské a nakonec celostátní kolo. V každém ze třech kol vyhlásíme 3 nejlepší periodika, která postupují do dalšího kola - z okresního do krajského a z krajského do celostátního. Z celostátního kola pak vzejdou tři nejlepší periodika například municipalit od 3 do 5 tisíc obyvatel. 
 • Absolutní vítěz
  Z pěti "velikostních kategorií" vzejde dohromady 5 vítězných periodik. Na konci roku bude symbolicky vybrán z těchto pěti vítězů i "Absolutní vítěz". Na výběru tohoto vítězného periodika se bude podílet širší porota složená z oslovených veřejně známých osobností, jejichž seznam bude včas zveřejněn. O tomto "Absolutním vítězi" tedy nebudou rozhodovat naše kritéria. 
 • Pevný harmonogram
  Pro přehlednost je přesný harmonogram soutěže zveřejněn na našich webových stránkách zde
 • Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj
  Nad soutěží převzalo záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj.