Přerov hledá moderní logo, které bude vystihovat minulost i současnost města

Město Přerov bude mít své logo. O jednotném vizuálním stylu, kterým by se město prezentovalo, se už mluví několik let, až teď ale přichází odvaha ho zrealizovat. Grafici si mohou ořezat tužky a ponořit se do minulosti, současnosti i budoucnosti Přerova – a hledat skryté i viditelné symboly, které jsou typické pro město v srdci Moravy. Cesta za logem a vším, co s ním souvisí, totiž právě startuje. Pro Přerov soutěž za 297 tisíc korun zajišťuje profesionální organizace Czechdesign, která podobnou zakázku realizovala také pro mnoho dalších českých a moravských měst.

Není to poprvé, co se Přerov pouští do hledání své vizuální identity. První soutěž už byla vyhlášena v roce 2015 - s přesahem do roku 2016, ale radní se nakonec pro žádné logo nerozhodli. Zastupitelé v průběhu let opakovaně upozorňovali na to, že městu v tomto ohledu chybí styl, který nebude jen součástí korespondence, ale měl by se propsat do mnoha oblastí a míst. Prvky nového vizuálního stylu by se měly stát například i součástí nové budovy magistrátu, která se právě rekonstruuje na náměstí TGM. Logo bude na plakátech, reklamních předmětech, graficky zvýrazní Přerovské listy. Proměnou projdou webové stránky města a postupně se nový grafický prvek reprezentující město Přerov promítne například i do navigačního systému magistrátních budov či uličních informačních směrovek. „Jednotný vizuální styl je obecně způsobem komunikace města s veřejností, obchodními partnery i pracovníky uvnitř organizace. My jsme v tomto ohledu několik let váhali a prezentovali se směrem ven pouze historickým znakem města. Záměr nové vizuální identity města považuji za důležitý krok směrem k moderní prezentaci. Těším se proto na práci grafiků, kteří pomohou nalézt Přerovu novou vizuální tvář,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána.

Podoba nové vizuální identity Přerova vzejde z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Soutěž proběhne jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní, do 1. fáze bude vyzváno 5 účastníků vybraných na základě odborného posouzení předložených portfolií. Soutěžní podmínky budou vyzvaným účastníkům zadány v červenci a výsledky soutěže budou zveřejněny na konci letošního roku. „Všichni účastníci obdrží skicovné. V prvním kole to bude 25 tisíc korun bez DPH a v kole druhém 10 tisíc korun bez DPH. Autor vítězného návrhu následně získá zakázku na zpracování grafického manuálu, na kterém bude pracovat a realizovat konkrétní výstupy několik měsíců. Předpokládaná hodnota je 550 tisíc korun bez DPH,“ připomněla marketérka města Jana Pivodová. Vítěze vybere porota složená ze tří nezávislých odborníků nominovaných Czechdesignem a dvou zástupců města. „Naším cílem je pomoci městu Přerov najít nový, jedinečný vizuální styl, který bude reprezentovat jeho historii a charakter. Jako organizace poskytujeme odbornou podporu při přípravě soutěžní dokumentace a zajišťujeme transparentní průběh soutěže. Věříme, že se díky procesu profesionálně vedené designérské soutěže podaří nalézt vizuální identitu, která nejen osloví občany, ale také přispěje k dalšímu rozvoji města,“ konstatovala ředitelka organizace Czechdesign Jana Vinšová. 

(foto: Mapy.cz, Majtin, text: Město Přerov)