Pozořice mají nové logo, pomohly rady Czechdesignu

Organizace Czechdesign učí česká města měnit nejen loga, ale rovnou celou vizuální identitu. Že něco takového nemusí být otázka statisíců korun a složitých administrativních procesů, se snaží Czechdesign přesvědčovat i malé obce. Konzultace pomohly například v Pozořicích, kde vznikl nový unikátní vizuální styl. 

"V našem tzv. DIY balíčku lze najít kompletní soutěžní pravidla a jasný postup při výběru odborné poroty i kvalitních soutěžících. Zadavatelům umožní pohlídat si všechny klíčové prvky a nastavit realistický harmonogram. To vše společně s konzultacemi týmu Czechdesign. Doufáme, že naši novou službu ocení především klienti z řad menších obcí či měst s marketingovým potenciálem,“ říká Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu.

Rad czechdesignu využila obec Pozořice. Vítězem její soutěže na vizuální identitu je Lukáš Matouš, jehož práci supervizoval Štěpán Holič. 

Nový logotyp obce je vysázen písmem GT Alpina od švýcarské písmolijny GrillType. Písmo v sobě spojuje prvky tradiční knižní typografie se současnými trendy. Vybrané litery pak autoři upravili tak, aby logotyp působil kompaktněji. Titulní verzálka „P“ dostala zdobnější facelift, čímž se stala doplňkovým symbolem celé identity.

Drobnější a zajímavé prvky

„Věříme, že v záplavě městských identit s chladnými geometrickými grotesky je použití patkového fontu svěžím a jasným odlišením,“ doplňují autoři.

Lukáš Matouš a Štěpán Holič svůj návrh opřeli o funkční soubor mnoha drobnějších, o to však zajímavějších prvků.

„Jednou z našich inspirací se stala místní historická pohlednice spolu s dříve hojně používanými cestovními štítky, které se lepily na turistická zavazadla. Pomocí štítků, které umisťujeme přes sebe, vytváříme mozaiku a ukazujeme tak rozmanitost Pozořic. Svůj vlastní štítek může mít každá místní instituce (Sokol, Orel...), akce (Pozorfest...), ale třeba i strom (Šmigula). Tato textura je zcela flexibilní — může se zvětšovat, přebarvovat a doplňovat dle aktuálních potřeb. Barevnost textur je inspirována pestrými tradičními kroji,“ popisují autoři.

Interní a externí účel

Vizuální identitu připravili ve dvou rovinách, interní a externí. Interní (tzv. konzervativní) varianta je určena hlavně pro potřeby úřadu (typicky vizitky či hlavičkový papír).

Externí varianta je pak určena pro komunikaci směrem k obyvatelům a návštěvníkům a hojně využívá různobarevné štítky a barevné kombinace. Vizuální identita funguje jak v konzervativní rovině (např. vizitky, hlavičkový papír), tak i jako okázalý vizuální prvek, který se umí odvázat a upoutat pozornost.