Noviny Hradce Králové v novém. Jsou nejlepší v kraji

V rámci soutěže Radniční listy roku 2021 jsme podrobně zkoumali osm tištěných zpravodajů měst Královéhradeckého kraje. Zaměřili jsme se na města, která mají více jak 10 tisíc obyvatel. Výsledek? Nejlepším zpravodajem velkých měst v kraji jsou noviny Radnice vydávané Hradcem Králové.

1. místo: Statutární město Hradec Králové

Radnice, 49 bodů z 50

Je jich málo, ale přece se jen najdou - klasické noviny ve formě týdeníku už česká města téměř nikde nevydávají. Novinový formát nahradily časopisy s měsíční frekvencí. Hradec Králové se ale stále drží osvědčeného receptu a novinám s názvem Radnice v srpnu roku 2020 dopřál omlazovací kúru. A velmi se povedla. 

Vydávat každý týden noviny není pro žádné město vůbec snadné. Žádá si to intenzivně pracující stálý tým. Výsledkem je ale periodikum obsahující velmi aktuální informace a dá se již nazvat zpravodajským médiem. 

S Radnicí jsme se setkali již při hodnocení v minulém roce, tehdy jsme poukazovali mimo jiné na grafickou zaostalost. Po zásadním předělání grafiky ale jako bychom v rukách drželi konečně moderní a graficky velmi elegantní noviny. Změna se velice vydařila. 

Noviny používají jiné záhlaví, graficky čisté a s krásnými barvami. Nelíbí se nám jen "podrtžítka" v horní části mezi označením vydání, ale to je drobnost. Kromě grafického zpracování se změnily také fonty a nově jsou noviny plnobarevné ve všech stranách. O plýtvání ale nemůže být řeč - Radnice vychází pokaždé velmi skromně na 4 číslovaných stranách a snaží se vždy velmi spořit s místem. Na jedné straně najdete i desítku článků, přitom ale sazba zůstává vždy přehledná. 

Noviny se velmi dobře čtou ve formátu PDF. Nově začala redakce pracovat i s kvalitnějšími fotkami, dokonce i z dronu, což vypadá velmi působivě. Grafické prvky jsou jednotné, infoboxy používají tematické ikonky.

Po obsahové stránce jsou noviny dlouhodobě kvalitní, texty jsou převážně zpravodajské, není jim co vytknout. Míra prezentace politických představitelů je v porovnání s běžnými českými radničními listy úměrná, noviny si zároveň drží zpravodajské zaměření a nenajdeme v nich například jinde běžné politické úvodníky či předmluvy. Příspěvky opozičních zastupitelů se objevují spíše sporadicky, ale předpokládáme, že jejich zveřejňování odmítáno není - naopak je jim věnován lukrativní prostor, nejsou "schované" na konci vydání. 

Noviny se občas věnují i historii města či představení například práci městské policie. Nejsou tedy jen čistě zpravodajské, ale snaží se čtenáře zabavit i odpočinkovým čtením. Přesto jsou svým obsahem především praktické. V nové podobě vypadají skvěle a je dobře, že k tomuto kroku došlo.

(foto: Archiv MMHK)

Kritérium
Grafické zpracování
Texty
Obálka/titulní strana
Kvalita fotografií
Rozsah
Originalita a rozmanitost obsahu
Přiměřenost citací a fotek politiků
Praktičnost informací
Edukativní obsah
Zábavní obsah

Body 
10 (10)
10 (10)
5 (5)
5 (5)
3 (3)
5 (5)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
2 (3)