Nejlepší zpravodaj mají Olomouc, Příbram a Ústí nad Orlicí

Souboj tištěných zpravodajů velkých měst, tedy těch s více jak 10 tisíci obyvateli, v letošním roce vyhrály Olomoucké listy. 

V konkurenci 48 jiných periodik Olomoucké listy již tradičně zaujaly především kvalitní redakční prací, prvotřídní kvalitou fotografií i kvalitním grafickým zpracováním. 

Radniční listy velkých měst stále hrají významnou úlohu v informování občanů daného města. Olomouc svého magazínu tiskne každý měsíc 55 tisíc kusů, což je více než průměrný denní prodej Lidových a Hospodářských novin dohromady. Zanedlouho tradice tištěného měsíčníku v Olomouci oslaví 30 let. Současný design magazínu je pochopitelně mladší, a to něco málo přes 4 roky. 

Olomoucké listy nabízí dlouhodobě velmi kvalitní redakční obsah, který se nenechává svazovat jen hranicemi města, ale přináší velmi bohatý mix témat spjatých s celým městem i jeho okolím. Velký důraz je kladen na podrobný popis rozvoje města z hlediska investic a územního plánování, rozhovory se zajímavými osobnostmi, historie a aktuality ze sportu, kultury a společenského dění. 

Na redakční činnosti se podílí zejména redaktor Pavel Konečný a editor Martin Hála. 

Olomoucké listy jsou v médiích občas zmiňovány v souvislosti s debatou o vyváženosti radničních periodik, dokonce bývají i jmenovány jako příklad utlumeného prostoru pro opoziční zastupitele. Naposledy například zde. Přestože se naše hodnocení nezaměřuje primárně a pouze na aspekt politické vyváženosti, neshledali jsme ve třech náhodně vybraných letošních číslech v tomto ohledu žádnou abnormalitu. Dokonce například v míře citování, zobrazování na fotografiích a zmínkách o primátoru města jakožto hlavním politickém představiteli jsou Olomoucké listy v kladném slova smyslu pod průměrem. Poměrně výrazný prostor bývá dáván jeho náměstkům, ale nikoli v míře, která by převyšovala periodika jiných měst. 

Redakce v každém čísle stanovuje otázku, na kterou mohou zastupitelé - včetně opozičních - odpovídat. To ale nenahrazuje prostor pro příspěvek zastupitele, jak ho stanovuje a definuje zákon. Zaměřili jsme se tedy i na znění Pravidel pro vydávání Olomouckých listů. Ta výslovně stanovují, že zastupitelé (tedy i opoziční) mají právo v listech publikovat svůj příspěvek, a to do rozsahu 2500 znaků. To se také děje, například v čísle 9/2023. Pravidla dokonce dovolují opozičním zastupitelům k textu připojit graf či tabulku. Je sice patrné, že tento typ obsahu redakce neumisťuje na přední strany (například až na stranu 32), ovšem i Rubrice primátora je věnován prostor až zhruba v půlce magazínu. Jinými slovy, dle našich měřítek považujeme Olomoucké listy v současné době za politicky poměrně vyvážené. i když to určitě není to, v čem by vyloženě vynikaly.

V čem Olomoucké listy vynikají je spíše opravdu kvalitní redakční zpracování, jejich komplexnost, zábavnost a kreativita. 

Grafické zpracování je kvalitní, nicméně po několika letech by se město již mohlo pomalu začít chystat na alespoň mírný grafický refresh. Stačí se podívat na ostatní konkurenci, například vítězné periodikum v kategorii do 10 tisíc obyvatel, a všimnete si, že v grafickém designu vám za takovou dobu může snadno ujet vlak. Olomoucké listy jsou velmi přehledné a v grafickém zpracování je vidět i kreativita a odvaha, ale chybí mu více hravosti (viz například radniční listy MČ Praha 3), výraznějších grafických prvků a možná již i modernější fonty. Přesto jsou Olomoucké listy po vizuální stránce velmi nadprůměrné. 
Radniční listy roku 2023 - municipality nad 10 tisíc obyvatel

1. Město Olomouc
2. Město Příbram
3. Město Ústí nad Orlicí