Nejlepší Instagramy ve Zlínském kraji: Vede Zlín, Kroměříž a Holešov

Přinášíme výsledek hodnocení instagramových účtů měst nad 10 tisíc obyvatel v rámci soutěže Zlatý lajk 2021. Podrobně jsme zkoumali všech 6 účtů měst ve Zlínském kraji, která svůj Instagram aktivně spravují a plní obsahem. Výsledek? Největší město potvrdilo své dlouhodobě vysoké komunikační kvality, ale zároveň všechny hodnocené účty jsou kvalitní a zajímavé, včetně těch, která nepostupují do celorepublikového kola.

(podklad úvodního snímku: FB Zlín.eu, autor Lukáš Králíček)

1. místo: statutární město zlín

@zlin.eu, 43 bodů

Historie zlínského instagramového účtu sahá až do roku 2015. Dnes po šesti letech intenzivní a nepřetržité správy profilu @zlin.eu se zlínský magistrát může pochlubit opravdu velmi kvalitním obsahem. Účet je pojat originálně. Kombinuje vlastní tvorbu s fotografiemi uživatelů, což způsobuje mírně kolísavou kvalitu fotografií, ale celkově je kladen důraz na vysokou úroveň kvality všech zveřejňovaných snímků. Jednotně působí i feed příspěvků. Administrátoři aktivně reagují na komentáře a často publikují stories, většinou tvořených v základním vestavěném editoru.

Profilový obrázek je pojat originálně ve formě sloganu. Při procházení feedu je ale text v profilovém obrázku nečitelný, což mu mírně ubírá na eleganci. Trochu lépe vyhrát by se dalo i se sekcí "bio", která je každému novému followerovi na očích jako první, a bylo by fajn ji trochu oživit například emotikony. Je škoda, že již poměrně rozsáhlý archiv stories nemá graficky zpracované ikonky (inspirace: @kutnahora, @discover_kadan a další).

Hashtagů je využíváno velmi hojně, popisky fotografií jsou podrobné a informačně hodnotné. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
2
3
8
8
5
3
4
3
3

2. místo: MĚSTO KROMĚŘÍŽ

@mesto_kromeriz, 42 bodů

Těžké rozhodování! Kroměříž je co do počtu obyvatel méně jak poloviční oproti největšímu městu Zlínského kraje, v kvalitě komunikace na Instagramu se mu ale takřka vyrovnává. Město se tak může pochlubit velmi kvalitním účtem, který dosahuje i velmi vysokého počtu sledujících - přes 2500. 

Kroměříž publikuje snímky vyzdvihující architekturu města, a to z různých úlhů pohledu. Dále zajímavosti z dění ve městě a reportážní fotografie. Co se týká stories, je tohoto formátu využíváno velmi aktivně. Grafické zpracování vychází ze základního editoru.

Při pohledu na archiv příspěvků lze poznat, že teprve v poslední době se Kroměříži daří držet si opravdu jednotnou úpravu fotografií. Hodnotíme ale snímky za poslední kalendářní rok, přičemž "hlouběji" v historii profilu se při zveřejňování snímků na kvalitu a jednotnost příliš nehledělo. Pokud by ale Kroměříž pokračovala v takto kvalitní tvorbě do budoucna, příští rok bude velmi silným konkurentem celorepublikově. Stejně jako ve Zlíně by nicméně i zde dobře zafungovalo grafické zpracování ikonek archivu stories. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
3
3
8
7
5
3
3
3
3

3. místo: Město holešov

@cityholesov, 40 bodů

Trojici nejlepších instagramových účtů ve Zlínském kraji uzavírá město Holešov. V kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel, kterých je v tomto kraji 9 a 6 z nich je aktivní na Instagramu, je Holešov co do počtu obyvatel nejmenší. Přesto se mu daří držet tempo se statutárními městy. 

Zveřejňované fotografie jsou na vysoé úrovni. Je viditelná snaha používat stejné filtry a kombinovat různé druhy fotografií - reportážní, snímky z dronu, zajímavé neobvyklé detailní kompozice. Feedu by nicméně prospěla zpětná revize a promazání příspěvků s grafikami kulturních akcí (Dny města Holešova, Ples a podobně). Je také trochu škoda, že účet není aktivnější ve zveřejňování příspěvků - nicméně aktuální dění můžete sledovat prostřednictvím stories, kterých je dostatek. 

Velmi aktivní - dokonce nejvíce ze všech účtů v kraji - je Holešov v publikování videí na IGTV. Velmi sympaticky jsou zpracováné popisky fotografií. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
2
3
8
8
3
3
3
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.


Koho dalšího jsme hodnotili?

Hodnoceno bylo dohromady 6 profilů. V souladu s našimi pravidly zveřejňujeme vždy pouze pořadí prvních třech hodnocených účtů. Výsledky hodnocení ostatních účtů poskytujeme na vyžádání výhradně zástupcům hodnocených institucí, ať už voleným zástupcům či zaměstnancům. Řazení níže vyobrazených účtů je abecední a neznázorňují reálné pořadí v soutěži. 

Město Valašské Meziříčí
@mestovalmez

Město Rožnov pod Radhoštěm
@visitroznov.cz

Město Vsetín
@mestovsetin

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců