Nejlepší Instagramy v Ústeckém kraji mají Kadaň, Děčín a Chomutov

Soutěž Zlatý lajk 2021 je v plném proudu - momentálně se zaměřujeme na města s více jak 10 tisíci obyvateli, kterých je v Ústeckém kraji včetně ústeckých městských obvodu 20. Z nich má hned 13 svůj vlastní účet na Instagramu, což je nejlepší výsledek ze všech českých krajů. Ze všech profilů nás nejvíce zaujal ten kadaňský. Čím? To se dozvíte v našem podrobném hodnocení. 

(úvodní foto - FB Město Kadaň, Petr Ježek z ANT studioa, www.jezekpetr.cz)

1. místo: Město Kadaň

@discover_kadan, 50 bodů

Zcela unikátní přístup ke spravování svého Instagramu aplikuje město Kadaň, konkrétně jeho Turistické informační centrum. Sedmdesáté nejlidnatější české město pracuje s podrobně zpracovanou vizuální identitou, kterou používá nejen na sociálních sítích, ale například i v rámci městského mobiliáře. 

Účet @discover_kadan je všech směrech maximálně profesionální a takřka "ukázkový". Používá jednoduché, výrazně a elegantní logo na modrém podkladu, který je součástí vizuální identity Kadaně. Tento styl je zároveň použit i pro ikonky archivu stories - jsou navíc originální a zábavné. Samotné "stories" jsou taktéž na poměry městských instagramů málokdy vídanou záležitostí - nejsou tvořené ve vestavěném editoru, ale profesionálně zpracované opět do nejmenšího detailu. Netrpí ale ani jejich frekvence - částečně je ve stories věnován prostor sdílení cizích příspěvků, ale také několika pravidelným tematickým rubrikám. M2sto například publikuje svá vlastní "memes" zaměřená především na mladší publikum, ale i vážnější témata v podobě varování před uzavírkami, plánovaného rozvoje, podpoře místních podniků či lákání turistů. To vše zasazené do graficky originálního zpracování v typicky modrém provedení. 

Při pohledu na grid je opět vidět velmi cílená snaha o jednotnost, nerozbíjet vzhled textem, grafikami či kolážemi, naopak přísně vybírat jen ty nejlepší fotografie. Snímky jsou evidentně focené zrcadlovkou, což vždy vynikne nad snímky z mobilu. Kvalita kadaňských příspěvků je patrná od počátku založení účtu v roce 2015, ale teprve v posledním roce byly dovedeny k opravdu té nejvyšší úrovni. 

Co bychom zlepšili? Snad pouze interakci s followery. Pozitivní komentáře dostávají od admina "lajk", ale i u příspěvků, které v popisku vyzývají k psaní komentářů, není na komentáře odpovídáno. Přitom se stejnou kreativitou jako k tvorbě obsahu by se dalo přistupovat i k reakcím. 

Profil @discover_kadan je na velmi vysoké úrovni po všech směrech a odměnou mu je i zcela nadprůměrný počet sledujících, který je v poměru k počtu obyvatelům města jedním z nejvyšších v celé zemi. Tento účet od nás jako vůbec první v této soutěži dostal plný počet bodů. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
10
10
5
3
5
3
3

2. místo: Statutární město Děčín

@idecin.cz, 43 bodů

I statutární město Děčín v posledním roce na svém Insatgramu velmi zapracovalo. Zlepšilo kvalitu fotografií, které jsou na velice dobré úrovni. Příspěvky jsou originální, velmi vkusně propagují městský merchandise a působivě zachycují atmosféru města. Účet cílí hlavně na zvýšení zájmu turistů. Správci jako jedni z mála pracují s Reels, a to velmi úspěšně. 

Je škoda, že chybí archiv stories a že není účtu vtisknut větší měrou nějaký typický grafický prvek, například i v profilovém obrázku. Děčín nedisponuje logem, ale i kdyby byl takový prvek vytvořen čistě pro potřeby sociálních sítí a vycházel by například z podoby nápisu na zmiňovaném merchi, určitě by se podařilo profil zvýraznit. 

Jinak ale opět skvělá práce, která přináší výsledky v podobě vysokého počtu sledujících. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
2
3
8
7
5
3
5
3
3

3. místo: Statutární město Chomutov

@chomutov.cz, 43 bodů

Chomutov dlouhodobě pracuje se sociálními sítěmi velmi dobře, minulý rok zvítězil v naší soutěži se svým účtem na Facebooku. Ani na Instagramu Chomutov nezahálí. Je zde velmi aktivní, zejména v přidávání nových příspěvků, zatímco formát stories používá méně často a chybí též jejich archiv. Použití loga na profilovém obrázku je dobrý nápad. 

Obecně nedoporučujeme na Instagramu publikovat infografiky, bannery a nápisy, v archivu příspěvků nevypadají pěkně a kazí celkový dojem. Fotografie jsou velmi kvalitní, nezaměřují se jednostranně jen na město, ale i na přírodu a jsou originálně pojaté. Chomutovu se daří tvořit velmi působivé reportážní snímky, takže účet dobře slouží nejen jako turistické lákadlo, ale i pro místní obyvatel jako zdroj aktuálních informací. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
8
6
5
3
4
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců