Nejlepší Instagramy v Pardubickém kraji: Pardubice, Svitavy a Česká Třebová

V rámci soutěže Zlatý lajk 2021 analyzujeme i Instagramové účty velkých měst v Pardubickém kraji. 

(úvodní foto - FB Statutární město Pardubice)

1. místo: Statutární město Pardubice

@mestopardubice, 44 bodů

Pardubice jsou desátým nejlidnatějším českým městem. Účet na Instagramu přitom spustilo poměrně nedávno, konkrétně v červnu minulého roku. Od počátku se město zaměřuje na publikaci příjemných fotografií, u nichž dbá na kvalitu a poměrně jednotnou úpravu. Ta se daří zejména v posledních několika měsících. 

Účet zatím nesleduje mnoho followerů, ale to je vzhledem k datu spuštění profilu běžné. Není pochyb o tom, že když @mestopardubice vytrvá a bude se se i nadále snažit, překročí v letošním roce hranici tisíce odběratelů. 

Popisky příspěvků jsou originální, odlehčené a zábavné. Správci reagují na komentáře. Co nám chybí, jsou častější stories a především jejich hezky zpracovaný archiv. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
8
6
5
3
5
3
3

2. místo: Město Svitavy

@svitavyavy, 42 bodů

Město Svitavy disponuje od května roku 2020 novým vizuálním stylem, kterému bychom se v budoucnu rádi věnovali v samostatném článku. Je totiž opravdu velmi komplexní a důkladný. Jak se odráží do poboby sociálních sítí? 

Jednotný styl komunikace, na kterém si město dává velmi záležet, se promítá i do samotného názvu účtu @svitavyavy. Je to originální a snadno zapamatovatelné. Designově velmi čistý a elegantní je i profilový obrázek. Nyní ale k obsahu. Ten na nás působí mírně rozporuplně. Na jednu stranu je patrná snaha o jednotnou úpravu fotografií, to se správcům daří a většina fotografií je kvalitních. Problém je v tom, že některé postupy při vytváření příspěvků jsou už zastaralé, zejména koláže fotografií (různá seskupení dvou a více snímků v jenom obrázku), stejně tak se pro Insatgram nehodí publikování jakýchkoli grafických či textových příspěvků. Prohledu na grid to bohužel opravdu škodí. 

Stejně tak je škoda, že Svitavy neaplikují vizuální identitu do formátu stories, podobně jako město Kadaň. Přitom právě formát stories je platforma, ve které se dá graficky "vyřádit" a originálně se dá pojmout i archiv stories. 

Svitavy mají vytvořenu jednu z nejlepších vizuálních identit, na kterou jsme doposud při hodnocení natrefili, a pokud by v budoucnu město dokázalo využít na Instagramu její plný potenciál, bylo by to skvělé. Je opravdu krůček od toho stát se nejlepším Instagramem v kraji a i za jeho hranicí. Stačí se nyní pouze inspirovat od ostatních. Držíme palce!

 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
2
3
7
7
5
3
4
3
3

3. místo: Město Česká Třebová

@mestoceskatrebova, 40 bodů

Město Česká Třebová soustředí obsah především na svůj Facebook, kde je velmi silné a příspěvky mají dobrý dosah. Zároveň spravuje Instagram, ke kterému přistupuje mírně odlišně a je to tak v pořádku. Obsah stories tvoří především příspěvky právě z Facebooku. 

Na instagramových příspěvcích se nám líbí jejich jednotná úprava a styl, na dobré úrovni je i kvalita fotografií. Snímky jsou především reportážní a informační. 

Zatímco pro tištěný zpravodaj a webové stránky používá samospráva jako klíčový brand svůj znak, na sociálních sítích používá pro tyto účely snímek historického pečetidla. Je to zajímavý prvek, nicméně jak na Facebooku, tak na Instagramu se ve většině případů profilový obrázek zobrazuje jako miniatura, kde detaily pečetidla zcela zanikají a profilový obrázek tak vypadá poněkud nevýrazně. Pokud v srovnávání "zůstaneme v kraji" a podíváme se na případ města s podobně koncipovaným městským znakem, tedy například Pardubicemi, vidíme na jejich případu, že profilový obrázek je čitelnější a působí pozitivněji. 

Popisky příspěvků jsou psány informačně velmi obsáhle a dobře, jejich čtivosti by vzhledem k tomu, že jsou publikovány na Instagramu, pomohly emotikony a někd i mírně zkrácení. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
2
3
7
6
5
3
4
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců