Nejlepší Facebook měst do 10 tisíc obyvatel mají Hustopeče, Moravská Třebová a Bílovec

Přinášíme výsledky soutěže Zlatý lajk roku 2021! V dlouhodobém hodnocení jsme se zaměřili na kvalitu Facebook účtů českých obcí a měst od 2 do 10 tisíc obyvatel. Podle 10 kritérií jsme v této kategorii porovnávali 78 přihlášených městských sociálních sítí. 
 

1. místo: Město Hustopeče

39 bodů (maximum 40)

Město Hustopeče i letos obhájilo vítězství minulého ročníku naší soutěže, byť byly tentokrát výsledky mnohem těsnější a i vzhledem k většímu počet soutěžních účtů byla konkurence mnohem větší. Hustopečský Facebook je v mnoha ohledech spravován na úrovni mnohem větších měst. Vše vychází již z personálního zajištění - o obsah se stará tým lidí, mezi nimi je například i profesionální kameraman.

Coverové fotografie jsou dominantou profilu, jsou volenyvždy skvěle, zejména poslední dvě varianty považujeme přímo za ukázkové. Dobře funguje také profilový obrázek, který je elegantní a vypadá dobře i v miniatuře. Využívány jsou všechny funkce, od stories po eventy. Popisky příspěvků jsou čtivé, zábavné a vhodně doplňovány emotikony. Administrátoři reagují na komentáře vstřícně a věcně, nicméně je třeba dodat, že některá podobně velká města jsou v interakcích s komentáři ještě o trochu aktivnější. 

Doménou profilu je jednoznačně videoobsah, který je po technické stránce mimořádně kvalitní. Videa jsou zábavná a město jich publikuje opravdu mimořádné množství. Formou interaktivní grafiky jsou publikovány výsledky jednání rady, což je již tradiční součást hustopečeského Facebooku a chválili jsme jej za to již minulý rok. Reportážní videa doplňují živé přenosy. 

Město Hustopeče se na Facebooku věnuje všemu, co se týká dění ve městě, od kultury po územní rozvoje a činnost spolků a sportovců. 

Jedinou drobnou rezervu vidíme v hodnocení grafických zpracování vizuálů, což je nové kritérium, které jsme do soutěže letos zařadili. Grafika je na velmi dobré úrovni, ale v této kategorii měst jsme v tomto ohledu lépe hodnotili například město Bílovec či Hrádek nad Nisou. 

Kritérium
Statické prvky
Interakce
Fotografie
Video
Texty
Funkcionality
Frekvence
Politizace
Grafika
Informační hodnota

Body
3
5
5
5
5
3
3
3
4
3

2. MÍSTO: Město Moravská Třebová

3. MÍSTO: Město Bílovec

4. MÍSTO: Město Hostivice

5. MÍSTO: Město Dobruška

6. MÍSTO: Město Chotěboř

7. MÍSTO: MĚSTO BROUMOV

8. MÍSTO: Město Hrádek nad Nisou

9. MÍSTO: Obec Dolní Břežany

10. MÍSTO: Město Kravaře


Hodnocení

Kritérium 
Statické prvky
Interakce
Fotografie
Video
Texty
Funkcionality
Frekvence
Politizace
Grafika
Informační hodnota

Škála
1-3
1-5
1-5
1-5
1-5
1-3
1-3
1-3
1-5
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 40 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Statické prvky - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňují základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek a cover je nejviditelnější prvek každého profilu.

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, jejich atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. 

Video - Hodnotíme celkové zpracování (střih, grafika, zvuková kvalita, kamera), kreativitu, informační hodnotu.

Texty - Texty hodnotíme po stránce kreativity, čtivosti, práci s emotikony, stručnosti, přívětivosti a vyvarování se "úředničiny".

Funkcionality - V rámci tohoto kritéria se zaměřujeme na efektivitu využití všech funkcionalit Facebooku jako jsou eventy, živé přenosy, zpracování "info" tabu a podobně.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Naopak přílišné zahlcení obsahem je též nevhodné. Ideální frekvence není dána konkrétním číslem, vychází z přírozené logiky. 

Politizace - Hodnotíme to, zda na sociální síti nedochází k nadměrné propagaci politických představitelů.

Grafika - Grafické zpracování coverů, letáků, infografik a podobně. Zároveň se zaměřujeme na grafickou sjednocenost.

Informační hodnota - Příspěvky by měly být informačně hodnotné, praktické a užitečné. Samozřejmě ne všechny, ale profily úřadů by neměly sloužit pouze ke zveřejňování líbivého a zábavného obsahu, ale též důležitých informací.

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců