Město Rosice zavádí nový vizuální styl. Převlékne web i noviny

Město Rosice oznámilo, že postupně přechází na novou podobu vizuálního stylu. Moderní logo, které odráží vlastnosti a historii města, se promítá do celé podoby stylu, který zpřehlední komunikaci města pro místní i návštěvníky.

„V Rosicích se snažíme být otevření. S tím samozřejmě souvisí to, že chceme všem obyvatelům města poskytovat kvalitní informace, a to cestami, které jsou jim nejbližší a nejpříjemnější,“ říká starostka Rosic Andrea Trojanová.

Město tak k informování občanů nepoužívá jen webové stránky, které právě procházejí modernizací a radniční zpravodaj, ale dlouhodobě pracuje na rozvoji komunikace například přes Mobilní rozhlas a sociální sítě.

„Moderní komunikace potřebuje také moderní vzhled. Podoba webu ale třeba také městský znak v některých případech už nestačí současné době a místo toho, aby komunikaci usnadňovaly, její rozvoj brzdí. Proto jsme se rozhodli sjednotit vizuální styl pro všechny komunikační kanály a udělat ho pěkný, funkční a moderní,“ říká starostka.

Rosice tak dostaly nejprve nové logo. To nenahrazuje oficiální městský znak, ale doplňuje ho právě v přímé komunikaci s obyvateli města. V novém logu se odráží vše, čím jsou Rosice typické a jak Rosičáci sami své město vnímají. Nový vzhled odráží historii města, jeho polohu v krásné přírodě a vychází z barevnosti městského znaku – vizuální styl tvoří celkem čtyři barvy a písmo Yellix.

Před samotnou tvorbou loga se vedení města dotazovalo občanů na sociálních sítích. Anketa jednoznačně potvrdila, že lidé za „symbol“ města považují Kapli Nejsvětější Trojice, a byla proto velká snaha i tento místní skvost do podoby loga promítnout.

„V novém logu se spojují tři prvky typické pro Rosice. Květ, který odkazuje k blízké přírodě, kruh symbolizující místní komunitu a šestiúhelník znázorňující naše památky. Tyto tři elementy se pak spojují do zjednodušeného půdorysu Kaple Nejsvětější Trojice. Celkově tak odkazuje k památce, která je Rosičákům nejbližší a která láká i mnoho turistů,“ vysvětluje místostarosta města Lukáš Volánek.

Z půdorysu Trojice poté vychází i další součásti nového vizuálního stylu, jako jsou vodoznaky na sociální sítě nebo grafické prvky, které se budou využívat na tiskoviny Rosic.

Přechod k novému vizuálnímu stylu bude postupný, ale důsledný – v průběhu následujících měsíců se „převlékne“ i městský web a časem také radniční zpravodaj.

Nový vizuální styl byl v září představen zastupitelům, mezi kterými si získal podporu. Autorem vizuálního stylu je rosický rodák Jakub Maca z brněnského studia Steezy, na podobě loga se podílel také místní grafik Petr Streubel.