Lázeňské Instagramy, které vás nadchnou: Karlovy Vary a Mariánské Lázně

Karlovarský kraj je častým cílem turistů nejen z České republiky. Zdejší velká města překračující hranici 10 tisíc obyvatel, kterých je dohromady 7, většinou neopomínají na aktivní komunikaci skrze Insatgramový účet. Kterým se to daří nejlépe? Podle našeho hodnocení Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Cheb. 

(úvodní foto - FB Magistrát města Karlovy Vary)

1. místo: Statutární město Karlovy Vary

@karlovyvarycz, 46 bodů

Účet @karlovyvarycz sází na střídmost a jednoduchost. Snaží se kvalitu upřednostnit před kvantitou, takže nových příspěvků a stories nepřibývá mnoho a followeři si tak na nový příspěvek musí občas počkat déle než je obvyklé. Kvalita fotografií je ale na opravdu velmi vysoké úrovni. Úprava fotografií je jednotná, příjemná na pohled. 

Na desítky pochvalných komentářů administrátoři reagují "lajkováním", což taktéž oceňujeme. 

Jako profilový snímek slouží část loga - i zde oceňujeme, že město bylo odvážné a vypustilo slovo "Karlovy", což sice lingvistické puristy může pohoršit, ale vzhledem k počtu znaků se na profilový snímek skutečně mnohem více hodí tento zkrácený název. 

Dobrá je i práce s archivem stories, který má graficky zpracované ikonky. I zde by ale neškodilo obsah rozšířit, stories by se do archivu vešlo mnohem více a i jejich tématika je překvapivá, protože je zaměřena na vhylídková místa a parky, zatímco slavné kolonády se v archivu stories nenachází. Samozřejmě je to dostatečně vynahrazeno v archivu příspěvků.

Účet letos zřejmě přesáhne hranici 10 tisíc followerů, a zcela zaslouženě.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
9
8
4
3
5
3
3

2. místo: Město Mariánské Lázně

@marianskelazne.cz, 45 bodů

Lázeňská města správně předpokládají, že na Instagramu se nachází nejen velká část obyvatel, ale i potencionálních návštěvníků a turistů. Snad žádné z nich ale nemá tak precizně a nadšeně spravovaný účet, jako Mariánské Lázně. Jedno z největšéch překvapení letošní soutěže je právě tento skvělý profil, v mnoha ohledech překonávající statutární města po celé republice. 

Jedním z pozitiv je frekvence zveřejňovaného obsahu. Nové příspěvky zde přibývají rychlým tempem a další velká porce obsahu je publikovanána jako stories. Ta jsou tvořena sice jen v základním editoru, ale kreativně a pečlivě. Velmi kvalitní je grafické zpracování jak profilového obrázku, tak celého archivu stories. Přesně tak by měla kombinace profilového obrázku a stories vypadat. 

Interakce administrátorů je na skvělé úrovni. Na komentáře je dokonce v případě potřeby odpovídáno v cizím jazyce. 

Jediné, v čem vidíme prostor pro zlepšení, je kvalita fotografií. V těch případech, kdy je záměr publikovat opravdu kvalitní snímek, se to vždy daří, ale jsou zveřejňovány i fotografie reportážní z různých společenských či kulturních akcí, kde již většinou tolik prostoru pro umění není. Feed příspěvků kvůli tomu nepůsobí tak dokonale jako například u karlovarské "konkurence".

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
8
7
5
3
5
3
3

3. místo: Město Cheb

@mestocheb,  41 bodů

I chebský instagramový účet má něco do sebe. Zejména co se týká kvality fotografií. Ty jsou opravdu vydařené a některé vás svou atmosférou zcela pohltí. Úprava fotografií si ale nedrží jednotný styl, což je způsobeno zejména tím, že jejich autoři jsou většinou z řad uživatelů a každý z nich má jiný styl. 

Podobně je přistupováno i ke stories, která jsou taktéž povětšinou plněna přejímaným obsahem. 

Profilovému snímku by více slušelo, kdyby na něm byly pouze "kreslené domečky", tedy bez česko-německého nápisu Cheb, byl by přehlednější a čistší. Pokud by se podařilo opatřit ikonkami i archiv stories, bylo by to také skvělé. 

Celkově se jedná o velmi aktivní účet, který se vyplatí sledovat místním i případným zájemcům o návštěvu tohoto krásného města.

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
3
3
8
5
5
3
5
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců