Krása pohledět. Adamovský zpravodaj uchvátí čtenáře grafickým zpracováním

- Adamovský zpravodaj je periodikum vycházející 5x ročně. Vyniká především naprosto profesionální grafickou úpravou. Ta je ještě poměrně čerstvá, užívaná teprve rok, oproti předchozímu zpracování posunula zpravodaj opravdu o velký kus dopředu. Zároveň v každém čísle grafik přidává nové zajímavé prvky, které průběžně ladí a vylepšuje, je vidět, že je periodikum průběžně zdokonalováno. 
- Obálka zpravodaje je tvořena jedním ústředním snímkem, zpravidla velmi vkusně vybraným. Výběr titulního snímku je 
u tohoto typu obálky zcela zásadní a redakci se daří vybírat fotografie kvalitní. Dokážeme si nicméně představit, že ještě lepší dojem z obálky by byl při výběru nikoli reportážního snímku (z akcí pořádaných obcí), ale například fotografie přírody, místní architektury a podobně.
- Záhlaví obálky je vkusné a graficky dovedně zpracované, s příjemným a moderním fontem. 
- Zpravodaj je perfektně graficky zpracovaný i uvnitř, sazba je velmi čistá, přehledná a vkusná. Jsou používány krásné fonty, barvy, které jsou používány pro rozdělovníky a titulky jsou v příjemných pastelových odstínech.
- Periodikum dobře informuje o činnosti radnice z hlediska tvrdých dat, informací o rozpočtu, realizovaných investicích, probíhajících stavebních pracích, rozhodnutí zastupitelstva a podobně. Tyto informace jsou samozřejmě ze všech 
nejdůležitější a je dobře, že zpravodaj není pouze o kultuře, sportu a společenských akcí, ale i o těchto informacích, které navíc přispívají k transparentnosti činnosti úřadu. 
- Velmi kvalitní obsahová skladba, v novinách si každý čtenář najde vhodné téma, nechybí informace o rozhodování radnice, reportáže, ale i edukativní obsah.
- Grafická úprava zpravodaje byla v hodnocení dávána za příklad mnoha jiným obcím do 2 tisíc obyvatel. 
- Zpravodaj kromě toho, že je graficky zpracován velmi profesionálně - což je případ i Březiněvského zpravodaje, což je zpravodaj ve stejném formátu, ale s jedním rozdílem, který je u těchto dvou periodik názorně patrný. Adamovský zpravodaj totiž k profesionalitě přidává ještě určitou hravost a kreativitu. S některými prvky si grafik dává velice záležet, jsou používány skvěle vypadající piktogramy. V tomto ohledu považujeme za nejlepší vydání z října 2019, které si udržuje i vysokou kvalitu vybíraných fotografií. Pastelové barvy skvěle fungují ve spojení používaným papírem.
- Každé číslo zpravodaje je v něčem unikátní a jiné. I když si celkově drží jednotný styl, tematické laděni se vždy pořadí vkusně přizpůsobit obsahu. 
- Po obsahové stránce je zpravodaj zaměřen především na společenské dění v obci, neklade si ambice pojímat dění mimo obec. Z naučných témat ale nechybí ekologická osvěta a historie - místopis a popis osudů zdejších významných osobností. 
- V článcích by bylo vhodné používat více citací a naopak vynechat emotikony. 
- Kruhové výřezy fotografií na fotogalerijních stránkách vypadají opět velmi dynamicky a zábavně. 
- Bylo by dobré důkladněji kontrolovat konce řádků (předložky na koncích, často rozdělovaná slova), ale je vidět, že i z tohoto hlediska prochází text určitou revizí. 
- Nevíme, zda je to práce redakce/grafika, ale prakticky všechny grafické vizuály a pozvánky na akce jsou v jednotném stylu korespondujícím se zpravodajem, takže jsou-li tyto vizuály do periodika zařazeny, nepůsobí rušivě, ale naopak se stávají jeho přirozenou součástí.