Krása pohledět. Adamovský zpravodaj uchvátí čtenáře grafickým zpracováním

Adamovský zpravodaj je periodikum vycházející 5x ročně. Vyniká především naprosto profesionální grafickou úpravou. Ta je ještě poměrně čerstvá, užívaná teprve rok, oproti předchozímu zpracování posunula zpravodaj opravdu o velký kus dopředu. Zároveň v každém čísle grafik přidává nové zajímavé prvky, které průběžně ladí a vylepšuje, je vidět, že je periodikum průběžně zdokonalováno. 

Obálka zpravodaje je tvořena jedním ústředním snímkem, zpravidla velmi vkusně vybraným. Výběr titulního snímku je u tohoto typu obálky zcela zásadní a redakci se daří vybírat fotografie kvalitní. Dokážeme si nicméně představit, že ještě lepší dojem z obálky by byl při výběru nikoli reportážního snímku (z akcí pořádaných obcí), ale například fotografie přírody, místní architektury a podobně. Záhlaví obálky je vkusné a graficky dovedně zpracované, s příjemným a moderním fontem. 

Zpravodaj je perfektně graficky zpracovaný i uvnitř, sazba je velmi čistá, přehledná a vkusná. Jsou používány krásné fonty, barvy, které jsou používány pro rozdělovníky a titulky jsou v příjemných pastelových odstínech. Periodikum dobře informuje o činnosti radnice z hlediska tvrdých dat, informací o rozpočtu, realizovaných investicích, probíhajících stavebních pracích, rozhodnutí zastupitelstva a podobně. Tyto informace jsou samozřejmě ze všech 
nejdůležitější a je dobře, že zpravodaj není pouze o kultuře, sportu a společenských akcí, ale i o těchto informacích, které navíc přispívají k transparentnosti činnosti úřadu. 


Velmi kvalitní obsahová skladba, v novinách si každý čtenář najde vhodné téma, nechybí informace o rozhodování radnice, reportáže, ale i edukativní obsah. Grafická úprava zpravodaje byla v hodnocení dávána za příklad mnoha jiným obcím do 2 tisíc obyvatel. Zpravodaj kromě toho, že je graficky zpracován velmi profesionálně - což je případ i Březiněvského zpravodaje, což je zpravodaj ve stejném formátu, ale s jedním rozdílem, který je u těchto dvou periodik názorně patrný. Adamovský zpravodaj totiž k profesionalitě přidává ještě určitou hravost a kreativitu. S některými prvky si grafik dává velice záležet, jsou používány skvěle vypadající piktogramy. V tomto ohledu považujeme za nejlepší vydání z října 2019, které si udržuje i vysokou kvalitu vybíraných fotografií. Pastelové barvy skvěle fungují ve spojení používaným papírem.

- Každé číslo zpravodaje je v něčem unikátní a jiné. I když si celkově drží jednotný styl, tematické laděni se vždy pořadí vkusně přizpůsobit obsahu. Po obsahové stránce je zpravodaj zaměřen především na společenské dění v obci, neklade si ambice pojímat dění mimo obec. Z naučných témat ale nechybí ekologická osvěta a historie - místopis a popis osudů zdejších významných osobností. 

V článcích by bylo vhodné používat více citací a naopak vynechat emotikony. Kruhové výřezy fotografií na fotogalerijních stránkách vypadají opět velmi dynamicky a zábavně. Bylo by dobré důkladněji kontrolovat konce řádků (předložky na koncích, často rozdělovaná slova), ale je vidět, že i z tohoto hlediska prochází text určitou revizí. 

Nevíme, zda je to práce redakce/grafika, ale prakticky všechny grafické vizuály a pozvánky na akce jsou v jednotném stylu korespondujícím se zpravodajem, takže jsou-li tyto vizuály do periodika zařazeny, nepůsobí rušivě, ale naopak se stávají jeho přirozenou součástí.