Instagramy v Olomouckém kraji: Statutární město vede, zaujme i Jeseník a Zábřeh

Soutěž Zlatý lajk 2021 je v plném proudu - momentálně se zaměřujeme na města s více jak 10 tisíci obyvateli, kterých je v Olomouckém kraji 9. Z nich má hned 7 svůj vlastní účet na Instagramu. Ze všech profilů nás nejvíce zaujal ten olomoucký. Čím? To se dozvíte v našem podrobném hodnocení. 

(úvodní foto - FB Olomouc Tourism)

1. místo: Statutární město Olomouc

@olomouc_tourism, 48 bodů

Olomouc je město s velmi dlouhou historií, a to samé platí i o jeho instagramovém účtu. Čas rychle letí - zatímco pro mnohé je Instagram stále ještě novinkou, olomoucký insatragramový účet v říjnu příštího roku oslaví desáté narozeniny. Opravdu obdivuhodné ale je především to, že od počátku založení tohoto účtu - byť tehdy ještě pod jiným jménem - si Olomouc drží jednotný styl obsahu. Když v rámci hodnocení Instagramových účtů někoho kritizujeme za "nejednotný feed", je to právě snaha inspirovat administrátory k tvorbě gridu jako je právě ten olomoucký. Kdo chce mít představu o vyladěném příjemně působícím gridu, stačí si prohlédnout účet @olomouc_tourism. A je až neuvěřitelné, že město již v roce 2012 snímalo tuto síť jako platformu pro publikování jednotlivých snímků, které spojuje jednotná úprava. 

Účet nově pojmenovaný tak, že již v názvu odkazuje na své turistické zaměření, publikuje obsah zaměřený na architekturu, skryté detaily a kulturní dění. Z popisků příspěvků se případný turista nedozví příliš faktů - zpravidla jde jen o velmi stručný popisek, byť příjemně doplněný emotikony. Na Instagramu chce jen málokterý uživatel číst encyklopedická hesla, možná by ale neškodil přece jen trochu rozšířenější popisek. Interakce s komentáři je příkladná. 

Dle našeho estetického cítění je profilový obrázek přeně takový, jak je pro Instagram vhodné a ideální. Ikonka je dobře rozpoznatelná i v podobě "miniatury" například ve feedu či u komentáře. Je dobře, že město nepoužilo jako profilový obrázek celé své logo, neboť by zcela zaniklo. 

Zcela originální je práce se stories. Doposud žádné jiné české město nemá tak obsáhlý archiv stories. Obyvkle lamentujeme, když není archiv opatřen graficky zpracovanými ikonkami, zde je ale situace jiná v tom, že jsou jednotlivé výběry zaměřené na jednotlivé tipy na výlet či návštěvu. Opravdu spektakulární je i samotné zpracování stories - opět velmi na úrovni. Vždy rádi vidíme, když správci upustí od vestavěného editoru a zpracují stories na míru s nějakým nápadem a vlastním typickým grafikcým prvkem - zde "rukou" kreslený rámeček. Jednoduchý nápad, ale funguje skvěle. Jedinou poznámku máme k trochu zvláštnímu řazení archivu stories - na začátku by měly být ty, které představují centurm města a to nejdůležitější, co každý turista hledá. Bohužel se ale s řazením archivu skutečně pracuje těžko - běžnou cestou pořadí upravit nelze, je nutné Instagram "ošálit" přidáním některého ze stories a následným odstraněním, čímž se celý výběr posune na pozici zcela vlevo. Ale to už je detail. 

Olomoucký Instagram patří k nejlepším v zemi a je jedním z těch, které udávají trendy. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
2
3
10
10
5
3
5
2
3

2. místo: Město Jeseník

@jesenik_official, 41 bodů

Ze sedmi měst, jejichž Instagram jsme v rámci Olomouckého kraje hodnotili, je město Jeseník nejmenší co do počtu obyvatel a zároveň jen těsně překračuje hranici pro účast v této kategorii měst nad deset tisíc obyvatel. Přesto dokáže spravovat velmi působivý účet, který již zdaleka nesledují jen místní obyvatelé, ale láká turisty z celé země na krásné fotografie přírody. Horská města jsou na Instagramu vždy trochu ve výhodě - ale zdaleka ne vždy ji využívají naplno. Jeseník krásy matky přírody dokáže efektivně proměňovat na lajky a do dokonalosti chybí málo. 

Co by se dalo zlepšit? Začít by se dalo profilovým obrázkem. Fotografie působí mile jen při pohledu na samotný profil, ale kdekoli se profilový snímek zobrazuje v rámci feedu či komentáře, je již nevýrazný. Mnohem výrazněji by působilo "zelené srdce" jako logo Jeseníku. 

Upravit by se dalo i bio - pro inspiraci doporučujeme @discover_kadan. Dále archiv stories, který by také lépe vynikl, kdyby měl graficky zpracované ikonky. Formátu stories by pomohlo, kdyby byl používán častěji, čímž by se i rychleji naplnil archiv stories. Špatné by nebyly ani důkladnější interakce v sekci komentářů - alespoň "lajkováním".

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
2
2
9
7
5
3
4
3
3

3. místo: Město Zábřeh

@mestozabreh, 40 bodů

Velmi sympaticky zpracovaným účtem disponuje město Zábřeh. Skvělá je snaha o jednotné grafické zpracování, důraz na modré zbarvení odkazující na barvu městského znaku je zajímavý nápad. Velice vydařené je zpracování archivu stories. Zejména oceňujeme to, jak důvtipně se autor vypořádal s omezením počtu znaků názvu "výběru" - název tedy přesunul do graficky zpracované ikonky a místo názvu jsou již pouze emotikony. 

Naopak grid podle našeho názoru na přílišnou kreativitu spíše doplácí. Nejsme příznivci koláží, grafik, obyčejných (byť kvalitních) reportážních momentek. Ostatně, pro inspiraci není v případě Olomouckého kraje třeba chodit daleko - byť se to může zdát jako konzervativní přístup, feed příspěvků by měl skutečně být zaměřen čistě esteticky - dobrá zpráva ale je, že poslední příspěvky města Zábřeh se již takovému výsledku velmi blíží a i v minulosti jich lze mnoho dohledat. 

Práce se stories je velmi frekventovaná a jejich obsah je kreativně a zábavně zpracován. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
2
7
8
3
3
3
3
3


Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců