Instagramy krajských úřadů: Středočeský ohromí, zaujala i Vysočina a Plzeňský kraj

Sociální síť Instagram je pro lákání turistů a návštěvníků doslova jako dělaná. A nejen to. Dokáže stejně jako Facebook fungovat jako plnohodnotný informační kanál, ovšem je mnohem více potřeba dbát na kvalitu fotografií, jednotný styl a vyplatí se investovat čas i peníze do kvalitního grafického zpracování formátu "stories". V letošním ročníku soutěže Zlatý lajk jsme se rozhodli zaměřit právě i na instagramové účty českých úřadů. Jako první jsme podrobili zkoumání krajské úřady.

Krajských úřadů je v České republice 13, Instagram aktivně využívá desítka z nich. Hodnotili jsme tedy všech deset účtů, které jsme porovnávali dle deseti kritérií. Každé z kritérií má dvou váhu vyjádřenou určitým počtem bodů. Do hodnocení jsme zařadili všechny profily spravované krajskými úřady, ať už se jedná o destinační či zpravodajský účel profilu. Instagramový účet hlavního města Prahy bude hodnocen v kategorii obcí a měst. 

Hodnocení

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Škála
1-5
1-3
1-3
1-10
1-10
1-5
1-3
1-5
1-3
1-3

Rozbor jednotlivých kritérií najdete na konci tohoto článku. Bodové maximum je 50 bodů.

1. místo: Středočeský kraj

@visitcentralbohemia, 49 bodů

Profil @visitcentralbohemia spravuje destinační agentura Středočeského kraje, a to skutečně světovým způsobem. Obsah tvoří profesionální fotografie včetně snímků z dronů. Každý snímek je unikát s velmi kvalitní úpravou, která - přestože je každý příspěvek pojat originálně - drží jednotný styl. Pohled na vytříbený feed skutečně lahodí oku. Účelem je především nalakání k návštěvě zajímavých míst Středočeského kraje. Každá fotografie tak obsahuje i zajímavý popis. Tomu všemu vévodí profesionálně zpracované stories, které dosahují až filmařské úrovně. 

Profil nade všemi krajskými účty vyniká i počtem followerů, který se blíží deseti tisícům. Množství interakcí je také nadprůměrné. 

Byť to není účelem a smyslem profilu, podotýkáme, že účet skutečně slouží coby destinační projekt. Zájemci o informace z prostředí krajského úřadu tedy ostrouhají - pro ně je určen především FB stránka kraje.  

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
5
3
3
10
10
5
2
5
3
3

2. místo: Plzeňský kraj

@turisturaj, 45 bodů

Přestože Středočeský kraj nastavuje vysokou laťku, stříbrný krajský profil mu šlape na paty. Zejména co se kvality fotografií týká. Plzeňský kraj svůj Instagram ale zaměřuje o něco více i na společenské dění. Najdeme zde tedy více reportážních fotek. Příspěvky jsou velmi kreativní, odvázané a autoři často experimentují s kompozicí a vymýšlí neotřelé nápady. Skvěle a profesionálně zpracované jsou i stories, včetně náhledových ikonek. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
4
3
3
9
9
5
2
4
3
3

3. místo: Kraj Vysočina

@vysocinaregion, 43 bodů

Mezi hvězdně zpracované Instagramové účty krajských úřadů patří i ten z Kraje Vysočina. Fotografie jsou pojaty velmi originálně - je libo pohled na krajinu okem dronu, ze hřbetu koně či skrze skleněnou kouli? Administrátoři si hrají s detaily a kreativitou a na výsledku je to znát - počet followerů rychle roste a není se čemu divit. Ve stories správci reagují i na zajímavé příspěvky ostatních uživatelů. Využívány jsou i ostantí formáty - jako snad jediný kraj používá Kraj Vysočina formát blogových článků. Samozřejmostí jsou i zajímavá videa. Potěší i vysoká míra interakcí. 

Kritérium
Profilový obrázek
Bio
Interakce
Kvalita fotografií
Stories
Frekvence obsahu
Rozmanitost obsahu
Jednotnost feedu
Zpracování popisků
Práce s hashtagy

Body
3
3
3
8
8
5
3
4
3
3


Cena pro vítěze - vyrobila společnost PRUSA LAB

Pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.


Koho dalšího jsme hodnotili?

Hodnoceno bylo dohromady 10 profilů spravovaných ať už přímo či nepřímo krajskými úřady. V souladu s našimi standardy zveřejňujeme vždy pouze pořadí prvních třech hodnocených platforem. Výsledky hodnocení ostatních účtů poskytujeme výhradně zástupcům hodnocených institucí, ať už voleným zástupcům či zaměstnancům. Řazení níže vyobrazených účtů je abecední a neznázorňují reálné pořadí v soutěži. 

Královéhradecký kraj
@hkregion

Moravskoslezský kraj
@moravskoslezsky_kraj

Karlovarský kraj
@karlovarskykraj

Olomoucký kraj
@olomoucky_kraj

Liberecký kraj
@libereckykraj

Pardubický kraj
@pardubickykraj

Poznámka: Profil @usteckykraj nebyl hodnocen, protože se nejedná o účet spravovaný Ústeckým krajem, ale jedná se o "fanpage". 

Jak postupujeme

Kritéria jsme sestavili na základě toho, jak si představujeme dobře fungující komunikaci veřejné správy. Tedy nejde pouze o kvalitu fotografií, ale celkový přístup ke komunikaci. Zároveň bereme v potaz všechny funkcionality sítě. Nehodnotíme přitom finanční efektivitu - v některých případech na účtech pracuje celý tým lidí či externí agentura, jinde jsou účty ve správě jednoho člověka, například tiskového mluvčího, který musí navíc stíhat i jiné pracovní povinnosti. Hodnotíme ale výsledek, nikoli okolnosti vzniku. 

Co si představit pod jednotlivými kritérii? 
Profilový obrázek - Kromě estetické kvality hodnotíme především to, zda splňuje základní kritéria. Profilový snímek na Instagramu i Facebooku by měl být dobře čitelný v miniatuře (což bohužel mnoho z nich nesplňuje, obsahuje-li například nápisy či příliš složité logo), měl by působit čistě, moderně. Pokud je místo grafického symbolu užita fotografie, neměla by zobrazovat složitý objekt, ale taktéž něco, co bude rozpoznatelné i v miniatuře, kterou uživatel sociální sítě vídá nejčastěji (v sekci komentářů a notifikací). Profilový obrázek je nejviditelnější prvek každého profilu, proto je hodnocen od 1 do 5 bodů.

Bio - Krátký popis profilu. Vítaná je určitá hravost, například formou emoji coby jednotlivých odrážek, kreativita a přehlednost informací. Bio je jedno z míst, které návštěvník profilu vidí jako první, proto by mělo umět zaujmout. Protože ale nejde o natolik zásadní element, je hodnocen jedním až třemi body. 

Interakce - Sociální sítě považujeme jako nástroj k oboustranné komunikaci. I když uživatelé a uživatelky Instagramu nejsou příliš aktivní v komentování příspěvků, je rozhodně vhodné odpovídat na jejich dotazy a ceníme, pokud je například na pochvalné komentáře reagováno "lajkem". Komunikace s followery je dobrou vizitkou každého profilu na Instagramu. Hodnoceno od jedné do tří bodů - například u Facebooku je toto kritérium silnější, ale již bylo poznamenáno, je to především odlišnými uživatelskými návyky. 

Kvalita fotografií - Snažíme se hodnotit estetický dojem z fotografií, její atraktivitu, technické zpracování, kreativitu. Protože je Instagram do jisté míry na fotkách postaven, je toto kritérium bodováno od jedné do deseti. Byť víme, že dnes má Instagram mnoho forem využití a fotografie jsou pouze jedno z mnoha. 

Stories - Práci s tímto formátem považujeme za jedno ze stěžejních kritérií, neboť je uživatelsky extrémně oblíbené. Hodnotíme především kreativitu, technické zpracování, zábavnost, zajímavost, a to na škále od 1 do 10. Bohužel můžeme většinu stories hodnotit pouze z jejich archivu, pokud existuje, nicméně považujeme opět za důkaz dobře vedeného profilu, pokud je archiv vybraných a zajímavých stories zpřístupněn, a to pokud možno se zajímavě zpracovanými náhledovými obrázky.

Frekvence obsahu - Existují účty, které zveřejňují obsah jen jednou za měsíc či méně. To nepovažujeme za dostatečné. Ideální frekvence je přibližně jednou týdně (klasický post), u stories může být frekvence i mnohem vyšší. Ke každému profilu ale přistupujeme individuálně a neexistuje jednotné doporučení. 

Rozmanitost obsahu - Při hodnocení se zaměřujeme také na celkovou skladbu obsahu, zda je dostatečně rozmanitý na to, aby zaujal pokud možno co nejširší spektrum uživatelů. Vnímáme totiž komunikaci úřadů jako něco, co má sloužit dané cílové skupině - například Instagram obce či města by měl umět komplexně informovat o dění ve městě. Neměl by být pouze galerií krásných fotek, ale formou stories by měl informovat o přijatých rozhodnutích. Na druhou stranu ale vždy vnímáme možnosti dané sociální sítě a víme, že není vždy v silách úřadů přenášet kompletní obsahovou skladbu například webových stránek či úřední desky na sociální sítě. 

Jednotnost feedu - Tento aspekt je zejména u Instagramu z estetické stránky významným faktorem. Dá se jej docílit jednotnou postprodukcí fotografií, užíváním jednotných "filtrů". 

Zpracování popisků - K zajímavé fotografii by měl být zpracován neméně zajímavý popisek, ideálně v srozumitelné a odlehčené formě. Už to, že má daná instituce svůj vlastní Instagram, dokazuje, že smýšlí moderně. Byla by proto škoda omezovat se na strohé a úřední texty v popiscích. 

Práce s hashtagy -  Používáme je nejen kvůli tomu, že jsou cool, ale kvůli zvýšení dosahu příspěvku. Na druhou stranu je zbytečné jich u snímku používat více jak 20. Platí také některá další pravidla, například není příliš profesionální, pokud #používáme#před#každým#slovem#ve#věte#hashtag. 

- hodnocen je obsah z posledních 12 měsíců