Hvězdička a poznámka pod čarou. Žďár má novou vizuální identitu

Město Žďár nad Sázavou bude symbolizovat nové logo a s ním spojená vizuální identita. Z několika návrhů vzešla hravá hvězdička, která propojuje symboliku kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře i industriální kořeny města. Vizuál pracuje s volně dostupným písmem, třemi základními barvami a vtipem ve formě poznámky pod čarou. Autory konceptu jsou Jan Janeček a Lukáš Joch ze studií Dizen a Joch.

Za jednoduchou hvězdičkou stojí měsíce práce na zadání i následných rešerší. Sám Žďár používá přídomek Hvězda Vysočiny, který se odvíjí od charakteristické architektury Jana Blažeje Santnini-Aichela, která je ve městě poměrně hojně zastoupena a jejíž nejvýraznějším zástupcem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který má typický hvězdicový půdorys.

„Hvězda nefunguje ve vizuálním stylu jen jako prvoplánový obrázek a neomezuje se na jeden bod v prostoru města. Využíváme ji tak, aby dál rozvíjela jeho charakter a ducha. Informuje, vysvětluje a prezentuje, co je vlastně Žďár nad Sázavou zač, jak ho lidé vnímají, co je jeho součástí atd. Je to drobný prvek, který ale dokáže vyprávět velké příběhy," vysvětluje jeden z autorů koncepce Jan Janeček z jihlavského studia Dizen.

Název v logu je pro svou délku srovnán do tří řádků pod sebe, aby zůstal maximálně kompaktní. Žďár se tak dostává nad řeku Sázavu i v logotypu. Na konci je logo ukončeno referenční zelenou hvězdičkou. Symbol je v základní variantě řešen v zelené barvě, která symbolizuje zeleň hojně přítomnou přímo ve městě a v blízkém okolí. A samozřejmě jde i o odkaz na dominantu města – Zelenou Horu. Zelenou doplňují další dvě barvy, se kterými logo vizuál pracuje - modrá jako řeka a antracitová jako skály a kamení.

Hvězdička může fungovat ve vizuálním stylu jako reálný odkaz na poznámku pod čarou, která v tomto případě rozvádí co je Žďár nad Sázavou. „Slogan To je Žďár, který připomíná názvy knih Miroslava Šaška, potvrzuje, shrnuje, prezentuje a konstatuje informace, které jsou ke Žďáru vztaženy. Lidé si s celou identitou i se sloganem mohou hrát, pouhou intonací hlasu změnit vyznění věty To je Žďár," doplňuje spoluautor identity a žďárský rodák Lukáš Joch ze studia Joch.

Žďár ma podle autorů o kolečko navíc, je inkubátorem pokrokových řešení a technologických inovací. V duchu silné průmyslové historie města, lze hvězdičku roztočit jak ozubené kolo a uvést tak do pohybu další změny. Může připomínat i větrník, točící se ve zdejším větru nejvýše položeného okresního města v Česku.

Myšlenku na vznik vizuální identity odstartovalo dědictví tzv. Kosinkovy sbírky. Dědictví v hodnotě necelých pěti milionů korun odkázala městu Kosinkova dcera Jitka Bödefeldová. Kosinkovu sbírku chce Žďár vystavit po připravované rekonstrukci Staré radnice. V souvislosti s tím vznikla nová vizuální identita, která se propíše do navigačního systému k historické budově na žďárském náměstí. Vizuální identita se postupně dočká rozpracování pro příspěvkové organizace města a v podobě nejrůznějších tiskovin, polepů aut nebo dárkových předmětů se propíše do obrazu města. Podrobné představení vizuální identity najdete na webu tojezdar.cz.

(text: Žďárský zpravodaj)