Grafické zpracování i texty. Čím zabodoval zpravodaj Rosic

ROSA je zpravodaj jihomoravských Rosic, který vychází v třítisícovém nákladu. Na začátku roku 2022 prodělal kompletní redesign, který toto periodikum vizuálně sjednotil v ostatními komunikačními kanály radnice. Ta kromě zpravodaje a webových stránek používá také Facebook, Instagram, newsletter a klasický městský rozhlas. Přečtěte si, jak hodnotíme vítěze soutěže Radniční listy roku 2022 v kategorii měst od 2 do 10 tisíc obyvatel.

Vizuální identita zahrnuje komplexní vizuální styl města, kromě jiného samozřejmě logo, paletu barev a v případě Rosic i vlastní font, který se mimochodem daří implementovat i do webových stránek. I ty jsou kódované na míru tak, aby bylo možné zajistit skutečně stoprocentní dodržování "corporate identity". Výsledkem je jednotná a vkusná komunikace, jejíž velmi významnou součástí je právě ROSA.

Enormní délka

Zpravodaj vychází ve enormním rozsahu přes 70 stran. Obálka je v magazínovém stylu a má příkladný layout. Velmi jednoduchý, decentní, ale zároveň poutavý a výstižný. Volba snímků na obálce je zdařilá. Je zde názorně vidět, že obálka nepotřebuje nic jiného než nejnutnějších 5 prvků - název, označení čísla, logo, fotografii a v tomto případě stručný titulek tématu čísla. Takto čistě by ale obálka nevypadala, kdyby obsahovala upoutávky na další články, více fotografií či výrazný grafický motiv. Mezi obálkami ROSY porota vidí jemné rozdíly v kvalitě a vhodnosti titulní fotografie, celkově ale lze výběr skutečně pochválit.

Až na výjimky zpravodaj obsahuje celostránkovou inzerci, sazba obsahu tak není narušována půl nebo čtvrtstránkovými inzeráty.

Čistý a přehledný design

Z hlediska grafického zpracování je zpravodaj na profesionální úrovni a jde skutečně příkladem zejména v přehlednosti, čistotě a eleganci. Zpravodaj používá příjemné barvy grafických prvků, kterých je velmi bohatá sada a které zahrnují infoboxy, stickery, zvýrazněné citace, štítky autora, jemné linky, výrazné titulky a podtitulky, různé varianty přehledů a společenských rubrik. Co bychom ocenili, je více variant layoutu pro články, neboť článkový layout je stále stejný a vzhledem k rozsahu zpravodaje může mít čtenář dojem jednotvárnosti. Grafik dále používá vkusné miniatury a zajímavé detaily, to vše v příjemných pastelových barvách.

Zpravodaj je zdařilý i po textové stránce. Zmiňovaný rozsah mu dává možnost přinášet informace z radnice, které zahrnují i podrobné informace o jednání rady a zastupitelstva. Zajímavé je, že přehled výstupů jednání zastupitelstva je natolik podrobný, že opravdu přehledně obsahuje přehled nejen přijatých, ale i zamítnutých usnesení či usnesení vzatých na vědomí. Dále zpravodaj dává prostor místním spolkům, sportovním klubům, školkám i školám, rozhovorům s osobnostmi a důkladně zpracovaným lokálním tématům.

Možnost zlepšení? Fotografie

Zpravodaj publikuje kvalitní fotografie, byť právě tento aspekt považujeme i na hodnotící stupnici za mírně "hraniční" mezi 4-5 body na pětibodové škále. V porovnání se zpravodaji obdobně velkých měst se jedná o jednoznačný nadprůměr, nedá se ale říci, že by kvalita fotografií byla devizou ROSY. I zde vidíme malý prostor ke zlepšení.

I v ROSE bychom rádi viděli více zábavních prvků, které ocení zejména senioři, jako například křížovku či sudoku, nicméně ROSA místo toho publikuje zdařilé kvízy.

Z hlediska politické vyváženosti je ROSA v naprostém pořádku, nevykazuje žádné známky nadměrné politické prezentace kohokoli z vedení radnice.