Doubravecké listy opět nejlepší v kraji. Zaujmou hlavně grafikou

V rámci soutěže Radniční listy roku 2021 jsme podrobně zkoumali devět tištěných zpravodajů měst Plzeňského kraje. Zaměřili jsme se na města, která mají více jak 10 tisíc obyvatel. Takových je v tomto kraji 10, druhý plzeňský obvod ale tištěný zpravodaj nevydává. Výsledek? Nejlepším zpravodajem jsou podle nás Doubravecké listy.

1. místo: Městský obvod Plzeň 4

Doubravecké listy, 47 bodů z 50

Město Plzeň je rozděleno do 10 obvodů. Doubravka je část čtvrtého obvodu. Dala dokonce jméno zdejšímu periodiku, tedy měsíčníku tištěného pro obyvatele Městského obvodu Plzeň 4. Jmenuje se Doubravecké listy a podle nás jde o nejlepší zpravodaj v kraji. 

Došli jsme tedy ke stejnému závěru jako minulý rok - i v roce 2020 jsme vyhodnotili tento měsíčník jako vítěze v Plzeňském kraji. Letos jsme ovšem zkoumali ještě větší vzorek novin, včetně novin statutárního města Plzně. Čím nás Doubravecké listy dlouhodobě tak uchvacují? Především originálním grafickým zpracováním.

Současný design listů vznikl na začátku roku 2019 a v nezměněné podobě vychází dodnes. Titulní strana je graficky velmi čistá, přehledná a elegantní. Hlavním grafickým prvkem jsou lístky, z nichž jeden tvoří plochu pro titulní obrázek. Pozorujeme zde sice mírné snížení kvality úvodních fotek v porovnání s těmi, které byly na titulní stranu umísťovány v době čerstvě po redesignu, ale i tak je výsledek vždy skvělý. 

Design je jednotný doslova na každé straně - jemné pastelové barvy grafických prvků dělají z periodika doslova designový produkt. Grafik si dává práci s perfektní úpravou celého obsahu včetně infoboxů. Drobná výhrada z hlediska DTP míří pouze k poměrně časté typografické chybě v podobě příliš často rozdělovaných slov na koncích řádků - předejít tomu je sice pracné, ale u periodika s takto vysokým nákladem by se ruční kontrola rozdělení řádků dělat mohla. 

Redakce odvádí velmi dobrou práci ve výběru témat - články jsou psané čtivou formou, zahrnují veškeré dění ve městě včetně kultury a sportu.

Množství citací a fotografií politických představitelů je mírně nadprůměrná.

Doubravecké listy i letos potvrdily, že jsou jedním z nejlepších městských zpravodajů. 

(úvodní foto: Městský obvod Plzeň 4)

Kritérium
Grafické zpracování
Texty
Obálka/titulní strana
Kvalita fotografií
Rozsah
Originalita a rozmanitost obsahu
Přiměřenost citací a fotek politiků
Praktičnost informací
Edukativní obsah
Zábavní obsah

Body 
10 (10)
10 (10)
5 (5)
4 (5)
3 (3)
5 (5)
2 (3)
3 (3)
3 (3)
2 (3)

originální prvek na titulní straně

decentně zpracované infoboxy

zpracování je příjemné a elegantní