České soudy a sociální sítě: Od Twitteru po Instagram

V české republice funguje téměř 100 soudů - okresní, krajské, vrchní, dále Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud a Ústavní soud. Které z nich komunikují na sociálních sítích a jak se jim to daří?

Soudní tweety
Ze všech sociálních sítí přišli soudní zaměstnanci tiskových oddělení na chuť nejvíce Twitteru. Je to pochopitelné s ohledem na cílovou skupinu i na samotný publikovaný obsah. Účty na Twitteru mají dva krajské soudy, z nichž ale aktivní je pouze účet Krajského soudu v Plzni. Nováčkem je Vrchní soud v Praze, který se připojil před necelým rokem a již stihl nasbírat první tisícovku followerů. 

Byť není na počet sledujících největší, stojí za pozornost a velkou pochvalu účet Nejvyššího správního soudu. Jako téměř jediná česká soudní instituce totiž komunikuje v jednotném grafickém layotu. Obsah je popularizační, místy příjemně odlehčený a kreativní. Je škoda, že NSS obsah "neklopí" zároveň na Facebook. 

Na Twitteru působí také Nejvyšší soud a již od roku 2014 i Ústavní soud, který zde vede co do počtu sledujících. 

Průkopníci: Ústavní a Nejvyšší
V roce 2014 založil Ústavní soud svou Facebook stránku, kterou velmi úspěšně spravuje dodnes. Obsah tvoří jednotlivé judikatury a nálezy, aktuální dění zachycované profesionálním fotografem či tematické články z médií. Způsob komunikace je jednotný, neutrální a profesionální. Nechybí kreativita, která se projevuje ve výběru ilustračních snímků - například zasněžené části budovy soudu, detaily vnitřní archotektury a podobně. 

Co by dojem ze stránky jistě vylepšilo, je využívání FB emotikonů, které by texty příspěvků oživily. Neškodilo by ani vytvoření jednotné grafiky. Správci k určitým typům příspěvků používají vždy stejné ilustrační snímky - například detail natištěného paragrafu - jindy pro změnu mírně zastaralé 3D grafiky. Vhodná by tedy byla investice do grafického zpracování, které by obsahovalo například logo ÚS a působilo jednotně. Aktivnější by ÚS mohl být i v odpovídání na komentáře.

Ústavní soud si na sociálních sítích vede nejlépe ze všech soudů co do počtu sledujících, kterých jě přes 7 tisíc, a to je i na poměry ostatních "veřejných institutucí" úspěch. Zejména vezmeme-li v potaz úzké zaměření cílové skupiny. Je nicméně vidět, že si ÚS našel cestu i k laické veřejnosti. Vyloženě skvělá je současná úvodní fotografie od Davida Bernarda.

Instagramová hvězda: Nejvyšší soud
Byť se zde musí Nejvyšší soud cítit poněkud osamoceně, působí velmi statečně na sociální síti Instagram. Z českých soudů je skutečně jediný, byť jsou dohledatelné různé jiné "soudní" účty, u kterých ale lze předpokládat, že nejsou oficiálními účty daných institucí. Nejvyšší soud je na Instagramu velmi kreativní. S komunikací zde začal v roce 2018. Nejprve reportážním stylem, postupem času ale příspěvky začaly být i odlehčené a popularizační. 

Profil @nejvyssisoud má příjemně působící feed, publikované snímky jsou kvalitní, citlivě upravené. Nevidíme jako šťastné zveřejňování fotek, na kterých převažuje text nebo je tam dokonce digitálně přidán - hodí se to na Facebook, na Instagram příliš ne. Pokud ale existuje česká vycházející hvězda "soudního Instagrmau", je to bezpochyby Nejvyšší soud. 

Průkopníci v Plzni
Při rešerších jsme objevily také zajímavá Facebookovou stránku Krajského soudu v Plzni. Z několika důvodů ji považujeme za zajímavou. Nejen proto, že na úrovni krajských a okresních soudů je jediná, ale také proto, že je spravována velmi pečlivě. Škoda jen, že zatím chybí větší publikum, ale k tomu jistě postupem času dojde. 

Krajský soud v Plzni požívá u příspěvků hashtagy a komunikuje také prostřednictvím Twitteru. 

Okresní soudy na sítích nenajdeme
Okresní soudy, kterých je nejvíce, na sociálních sítích nekomunikují vůbec. "Tiskový mluvčí komunikuje nejen s médii, ale s celou veřejností. K jeho úkolům patří informování občanů o jednotlivých případech prostřednictvím médií; kromě toho přispívá svou činností k propagaci důvěry v justici na veřejnosti," uvádí ve svém pojednání o poslání soudního tiskového mluvčího Tereza Valášková ze Soudcovské unie ČR. Právě vhodná komunikace na sociálních sítích přitom mezi propagaci justice nepochybně patří a je škoda, že okresní soudy tuto strategii zatím nevyzkoušely. 

(úvodní foto: FB Ústavní soud)

Twitter Nejvyššího správního soudu

Jeden z příspěvků Ústavního soudu na Facebooku

Nejvyšší soud na Instagramu