Brněnský Metropolitan: Gigant mezi radničními listy je nejlepší v kraji

V rámci soutěže Radniční listy roku 2021 jsme podrobně zkoumali 22 tištěných zpravodajů velkých měst a městských částí (nad 10 tisíc obyvatel) Jihomoravského kraje. Výsledek? Nejlepším zpravodajem je měsíčník Brněnský metropolitan. Rozhodování ale bylo velmi těsné - zaujaly nás i Kyjovské noviny, Radnice (Břeclav), Hodonínské, Znojemské a Veselské listy, Vyškovský a Žabovřeský zpravodaj, stejně jako minulý rok zpravodaj Brno-střed a redesignovaný Lískáček. 

1. místo: Statutární město Brno

Brněnský metropolitan, 50 bodů z 50

Brněnský metropolitan je mezi českými městskými magazíny legendou a zároveň doslova gigantem. Nejen že vychází na 40 celobarevných stranách, ale především v nákladu přes 200 tisíc kusů. To z něj činí největší český městský zpravodaj. Jaký je uvnitř?

Jedním slovem mimořádný. Metropolitan zaujme jak po grafické, tak obsahové stránce. Obálku tvoří vždy jedna dominantní fotografie. Zpravidla jde o kvalitní reportážní snímky, i když by možná lépe fungovaly více abstraktní fotografie zaměřené občas čistě na architektonické krásy města. Metropolitan dokonce zažil i období výtvarně zpracovaných obálek, konkrétně v letech 2018 a 2019. 

Magazín je zpracováván redakcí čítající minimálně 7 autorů, což je patrně největší český "městský" redakční tým. Na výsledku je to znát. Za prvé se magazínu daří držet opravdu vysokou kvalitu textů, které jsou čtivé a zajímavé, a za druhé je znát i poměrně výrazná redakční svoboda. Politika je zde dokonce natolik upozaděna, že běžně jsou v každém vydání jen jedna či dvě citace brněnské primátorky i jejích náměstků. To vídáme jen velmi výjimečně. Magazín obsahuje celostranu věnovanou aktivitě primátorky města, ale není upřednostněna na první či druhé číslované straně a je standardní součástí obsahu.  

Metropolitan velmi obsáhle zpracovává různá témata týkající se Brna a jeho okolí, představuje činnost magistrátu a jeho jednotlivých odborů, dává prostor kultuře, sportu, spolkům a představuje zajímavé osobnosti. Prostor je dán i originálním rubrikám, například anketním otázkám, na které čtenáři odpovídají na Instagramu. Redakce pak nejzajímavější odpovědi publikuje i včetně roztodivných emotikonů. 

Místo se najde i na velkoformátové snímky. Vnitřní sazba je v duchu celkové vizuální identity města, respektuje její styl, barvu, fonty.

Brněnský metropolitan je zaslouženě nejlepším městským periodikem v Jihomoravském kraji a jedním z nejlepších v republice. 

(foto: město BRNOmycity, fotografie: SkyPix CZ)

Kritérium
Grafické zpracování
Texty
Obálka/titulní strana
Kvalita fotografií
Rozsah
Originalita a rozmanitost 
Přiměřenost citací a fotek politiků
Praktičnost informací
Edukativní obsah
Zábavní obsah

Body 
10 (10)
10 (10)
5 (5)
5 (5)
3 (3)
5 (5)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)

titulní strana

ukázka sazby

ukázka sazby