Aktuální data: Velká města sází na radniční listy, Facebook, Instagram posiluje

V České republice je aktuálně 183 měst a městských částí s více jak 10 tisíci obyvateli. Podrobně jsme prozkoumali, jaké komunikační kanály jednotlivé radnice používají. 

Nejvíce municipalit této velikosti najdeme v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraje - a to shodně 23. Mezi městské části jinak počítáme ale nejen ty pražské, ale i tzv. městské obvody brněnské, ústecké, pardubické, plzeňské a ostravské. Počty obyvatel každoročně aktualizujeme dle Českého statistického úřadu, neboť toto řazení využíváme následně i při organizování soutěží o nejlepší komunikační kanály radnic. 

Stoprocentní jsou radnice pochopitelně ve využívání webových stránek. Kolik radnic ale vydává radniční listy? Rovných 170. Bez vlastního periodika je v současné době hlavní město Praha, kde se na "vydavatelskou činnost" o to aktivněji zaměřují mětské části. Nepočteme si ani v Českých Budějovicích, Jablonci nad Nisou, Turnově, Lounech a Teplicích. Své vlastní periodikum nemají městské obvody v Pardubicích a Ústí nad Labem. 

Dále jsme zkoumali využívání Facebooku, Instagramu a YouTube. 

Jednoznačně nejaktivnější jsou města na Facebooku. Ze 183 radnic nemá svojí FB stránku jen 12 z nich, z těchto dvanácti ale tvoří značnou část opět městské obvody a části - zejména brněnské a ústecké. Ze samostatných měst nepoužívá Facebook pouze Sušice, Mladá Boleslav a již zmiňované Teplice. 

Počet aktivních profilů měst na Instagramu meziročně stoupl o 5 procent, což je skvělá zpráva. Aktuálně seznam čítá 121 profilů. Kvalita obsahu je též rok od roku lepší, pracovníci komunikace se v práci se sociálními sítěmi velmi zdokonalují. 

Svůj kanál na YouTube spravuje 96 měst.