Velatický zpravodaj ohromil

- Když v roce 2017 starosta obce Jan Grolich představoval obyvatelům Velatic novou podobu zpravodaje, uvedl doslova, že zpravodaj je tištěn na papír, který bude lépe hořet. Dovolíme si proto upřímnou žádost: Velatický zpravodaj nepalte, protože se skutečně jedná o nejlepší radniční zpravodaj v republice v kategorii do obcí do dvou tisíc obyvatel. S tím, že v mnoha 
ohledech jej považujeme za vůbec nejlepší v zemi nehledě na velikostní kategorie. 
- Velatický zpravodaj považujeme za úkaz, který se naprosto vymyká našim měřítkům. Zatímco některé dobré zpravodaje dáváme v hodnoceních obcím jako příklad (dbejte na detaily jako v Tuchoměřickém zpravodaji, pracujte s fotografiemi jako 
v Ratibořském zpravodaji, hrajte si s grafickou úpravou jako v Adamovském zpravodaji, vytvářejte obsah jako v Hrádeckých novinách či Telnickém zpravodaji, přistupujte k sazbě jako v Třebaňském či Březiňevském zpravodaji, dejte si záležet na titulní straně jako MČ Troja nebo Čistá u Litomyšle - a mohli bychom pokračovat), Velatický zpravodaj příliš často za příklad nedáváme. Jde totiž o zcela zvláštní disciplínu praktického, ale minimalistického a designového produktu, který vyžaduje zkušenosti právě s tímto typem práce. Tam, kde obce vytváří magazín či klasické noviny, radíme pokračovat v tom, na co jsou zvyklé. Přesto bychom ale samozřejmě byli velmi rádi, kdyby se Velatickým zpravodajem obce napříč republikou alespoň trochu inspirovaly. Minimálně tím, s jakou důkladností je možné přistupovat k tištěnému zpravodaji v obci s necelou tisícovkou obyvatel.
- Zpravodaj je ve formátu A5. Už to je neobvyklé, ale několik takovým v soutěži přihlášených je a u všech je formát spíše výhodou. Je moderní, praktický a pohodlně se čte. 
- Obálka zpravodaje je opravdu minimalisticky pojatá. Ústředním motivem je vždy jeden snímek, bez okrajů, zasahující částečně až na zadní stranu, která je též maximálně jednoduchá a čistá. Snímek není zcela abstraktní, fotografie jsou spíše “náladové”, ilustrační, vztahují se k tématu článků, ale ne vždy. Klíčem k úspěchu není jen minimalistické pojetí grafických prvků (jednoduchá linka, písmeno V, název zpravodaje a ročník s číslem), ale též barevná úprava snímku a především matná povrchová úprava  papíru, ze kterého je přebal vyroben.
- Po otevření zpravodaj čtenáře vítá taktéž pozvolna. Levá strana (obálka) si pohrává s písmenem V, na pravé straně je obsah a tiráž. Zpravodaj se nesnaží vměstnat na každou stranu co nejvíce textu. Dovoluje si “rozmařilé” designové hrátky, ale 
výsledek za to stojí. 
- Kapitola sama o sobě je grafické zpracování obsahu. Je potřeba si obsah prohlédnout na webu obce, protože je obtížné ji popsat. Grafik postupuje tak, že se v každém čísle drží již zažitých postupů a grafických prvků, které se opakují - rozdělovníky, zvětšená písmena, kombinace zelené, červené, modré, žluté a černé barvy, z nichž každá má svou funkci. Šikovně volí nejen titulky, ale také si “vytahuje” zvlášť důležité věty či statementy, které jsou z textu vyňaty a graficky zvýrazněny. 
- S každým textem, ale především se všemi daty, přehledy a tabulkami je pracováno s originalitou a velkou důkladností. 
- Originální rubriky jako Téma, Bořič mýtů a Rozhovor.
- Specialitou zpravodaje jsou také témata, kterým věnuje grafik zvláštní pozornost. Opět bychom tento postup mohli popsat jako “rozmařilý”, ale je neuvěřitelně působivý a vždy velmi originální. V každém čísle najdete dvoustranu s velkoformátovou fotografií, u které v infoboxu najdete poměrně krátký text. Samozřejmě by se takový článek vešel na čtvrtku strany, ale 
i z poměrně obyčejného úředního oznámení tím grafik dovede vytvořit formát, který každého zaujme. 
- Pokud by Velatický zpravodaj byl do budoucna ochoten zcela vypustit inzeráty třetích stran, které samozřejmě dojmu 
z grafiky škodí, bylo by to skvělé, byť rozumíme ekonomickému rozměru či jednoduše snaze vyhovět spolkům a různým místním organizacím. 
- Velatický zpravodaj je unikát, který porotu velmi nadchl a zdaleka ne jen z hlediska designu. Texty jsou čtivé, zpravodaj není pouze krásný a originální, ale též praktický, transparentně a podrobně informuje o činnosti radnice a jejím hospodaření.