Jindřichohradecký zpravodaj zaujme fotkami, grafickým zpracováním i zajímavými články

V rámci soutěže Radniční listy roku 2021 jsme podrobně zkoumali šest tištěných zpravodajů měst Jihočeského kraje, která mají více jak 10 tisíc obyvatel. Jediným městem, které v tomto kraji periodikum nevydává, jsou České Budějovice.

1. místo: Město Jindřichův Hradec

Jindřichohradecký zpravodaj, 45 bodů z 50

Jindřichohradecký zpravodaj vychází v současné grafické úpravě od roku 2019, redesign tedy proběhl poměrně nedávno. Zpravodaj magazínového typu se vydal cestou výrazných grafických prvků a barev. Barevné provedení zůstává věrné pro město typické kombinaci modré a žluté. 

Magazín je z hlediska grafické úpravy výrazný a přehledný. Přesto si dovolujeme poznámku, že v některých drobných detailech grafická úprava mírně zastarává. Zejména ve volbě fontů už v samotném názvu periodika, tak i v některých typografických postupech - zejména v nadužívání kurzívy či nevýrazných a titulcích.

Zpravodaj je po obsahové stránce velmi atraktivní. Dokáže čtenáři nabídnout pestrý obsah, ve kterém si každý vybere. Nechybí historické zajímavosti, kulturní servis, tipy na výlety, sportovní zpravodajství a zejména velmi originálně zpracovaná rubrika, v rámci které čtenáře informují jednotlivé odbory radnice. To považujeme za vhodný způsob informování o činnosti úřadu - ustupuje účelová politická prezentace a do popředí se dostávají konkrétní oddělení úřadu, která mají prostor k představení své agendy. 

Magazín disponuje kvalitními fotografiemi, které v barevném provedení dobře vynikají. Infografiky, infoboxy a přehledy (například termíny svozu odpadů a podobně) jsou graficky přehledné a srozumitelné.

Obzvlášť dobře zpracované jsou články o historii, které jsou bohatě obrazově doprovázeny a textově jsou dostatečně poutavé. 

Z trojice analyzovaných vydání jsme nenabyli pocitu, že by periodikum bylo jakkoli politicky využíváno. Starosta města má ve zpravodaji velmi přiměřený prostor vymezený úvodníkem a jednou či dvěma fotografiemi. 

Magazín neobsahuje inzerci třetích stran, což velmi napomáhá grafické ucelenosti. Té přidává na dojmu i to, že například kulturní přehled či program kina je do značné míry přizpůsoben podobě zpravodaje. 

Magazín nabízí jak témata všedních dní, tak i informace týkající se územního rozvoje a činnosti radnice. 

Kritérium
Grafické zpracování
Texty
Obálka/titulní strana
Kvalita fotografií
Rozsah
Originalita a rozmanitost obsahu
Přiměřenost citací a fotek politiků
Praktičnost informací
Edukativní obsah
Zábavní obsah

Body 
8 (10)
9 (10)
4 (5)
4 (5)
3 (3)
5 (5)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
3 (3)